Konkurs edukacyjny na reportaż

Coroczny Konkurs edukacyjnym inspirowany wybranymi dziełami Ryszarda Kapuścińskiego rozstrzygnięty! Konkurs towarzyszył Nagrodzie im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki 2018.

 

Tegoroczna edycja Konkursu, podobnie jak poprzednie, odwoływała się do zbioru reportaży Ryszarda Kapuścińskiego „Busz po polsku”. Do udziału w Konkursie mogli przystąpić uczniowie zgłaszający się indywidualnie lub wytypowani przez szkoły, placówki wychowania pozaszkolnego, domy kultury i biblioteki.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie było przesłanie  do sekretariatu konkursu przez uczestnika formularza zgłoszeniowego oraz pracy reporterskiej lub materiału inspirowanego książką „Busz po polsku” . Praca literacka, fotograficzna, filmowa lub materiał radiowy mogły mieć dowolną formę artystyczną, ale musiała ona mieć charakter dokumentalny.

Jury w składzie:

Elżbieta Brandeburska – doradca metodyczny języka polskiego, przedstawicielka WCIES
Seweryn Blumsztajn, dziennikarz
Wojciech Feliksiak – polonista, Dyrektor Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej
Konstanty Pieńkosz – polonista, krytyk literacki

po zapoznaniu się z  pracami 17 uczniów postanowiło przyznać dwie równorzędne nagrody:

 • Emilia Maćkiw ze Szkoły Podstawowej nr 340 za reportaż literacki
  pt.: „Przystanek Piłaki Małe czyli młodość na mazurskiej Alasce”
 • Zuzanna Sobecka z XXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika za reportaż literacki pt.: „Perła w młocińskim buszu”

oraz trzy równorzędne wyróżnienia:

 • Julia Czerczer z CLVIII Liceum Ogólnokształcącego za reportaż fotograficzny
  pt.: „O ludziach starszych i ich świecie”
 • Anna Kostian  z Gimnazjum nr 124 za reportaż literacki
  pt.: „Przemierzając codziennie wydmy”
 • Iga Świerżewska  z CLV Liceum Ogólnokształcącego (3 klasa gimnazjum) za reportaż radiowy
  pt.: „Nikt nie będzie głodny”

 

Gratulujemy!
Wręczenie nagród
odbyło się 25 maja 2019 r.  podczas Warszawskich Targów Książki w Dniu Reportażu na PGE Narodowym:

godz. 10:15-11:50, miejsce: Sala Londyn A
Spotkanie z Pawłem Kapustą i Mariuszem Szczygłem

W trakcie spotkania zostały wręczone nagrody w Konkursie edukacyjnym dla młodzieży „Mój busz po polsku”.

 

 

Zwycięskie prace:

Emilia Maćkiw – „Przystanek Piłaki Małe czyli młodość na mazurskiej Alasce”
Zuzanna Sobecka – „Perła w młocińskim buszu”
Julia Czerczer – „O ludziach starszych i ich świecie”
Anna Kostian – „Przemierzając codziennie wydmy”
Iga Świerżewska – “Nikt nie będzie głodny”

 

 

Koordynator konkursu:
Magdalena Kostrzewa
e-mail: mkostrzewa@scek.pl; info@scek.pl
tel.: 22 277 06 10

 

 

            nagroda im. ryszarda kapuścińskiego 10 lat