KATEDRA – wystawa zbiorowa

Galeria Stara Prochownia, ul. Boleść 2
Czas trwania wystawy: 28 lutego – 26 marca 2020
Galeria czynna codziennie w godz. 13:00-20:00, wstęp wolny
Wernisaż: 28 lutego 2020, godz. 18:00

Wystawa zbiorowa. Artyści biorący udział w wystawie:
Piotr Lech, Małgorzata Bałdyga, Tomasz Kozak, Lech Mazurek, Amadeusz Popek,
Krzysztof Rukasz,
Krzysztof Rumowski, Tomasz Malec, Sebastian Smit, Zbigniew Liwak


„Katedra” to tytuł  wystawy i prezentacja postaw twórców z Katedry Projektowania Graficznego i Druku Płaskiego Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Katedra ta powstała w efekcie zmian Ustawy o Szkolnictwie Wyższym – zwanej popularnie Ustawą 2.0. Nowy zespół został stworzony z pracowników dawnego Zakładu Grafiki Projektowej i Litografii oraz części Zakładu Grafiki Projektowej i Serigrafii. Wystawa jest pierwszą taką prezentacją różnorodnych postaw twórczych pracowników nowej Katedry. Myślę, że warto spotkać się z rzeczywistością artystyczną tych kilku twórców, ich próbą afirmacji własnej wizji otaczającego ich świata. Poprzez obraz (a często i słowo) mamy możliwość zobaczyć ich wizję rzeczywistość nas otaczającej, spróbować zestroić się z ich rozumowaniem i wizją świata, sprawdzić czy ich pojmowanie tegoż jest nam bliskie? czy pozwala nam dowiedzieć się czegoś jeszcze o sobie i naszym Uniwersum? Różne postawy, różne środki wypowiedzi, różne przemyślenia…

Piotr Lech

 

Artyści:

Prof. szt. plast. Piotr Lech

Ur. w 1954 roku w Skarżysku-Kamiennej. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie w latach 1974-1978 zakończone dyplomem z grafiki w pracowni prof. Danuty Kołwzan-Nowickiej. W 1984 i 1988 odbył staż artystyczny w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki u prof. M. Rojewskiego i prof. R. Artymowskiego w Katedrze Litografii. Od roku 1979 pracuje w IWA UMCS w Lublinie w Zakładzie Grafiki w pracowni druku płaskiego. W maju 1994 roku obronił przewód kwalifikacyjny na stanowisko adiunkta II° w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki. Od 1995 r. pracuje na stanowisku adiunkta II° w Zakładzie Grafiki jako kierownik pracowni litografii. W 2000 został kierownikiem Zakładu Grafiki Projektowej i Litografii a w 2003 i 2006 dyrektorem Instytutu Sztuk Pięknych WA UMCS. Od 2009 pracuje również w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. W 2012 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego w dziedzinie sztuk plastycznych. Od 2019 r. Kierownik Katedry Grafiki Projektowej i Druku Płaskiego w Instytucie Sztuk Pięknych. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. W pracy artystycznej zajmuje się grafiką warsztatową (głównie litografią), grafiką komputerową oraz rysunkiem.

Miał dotychczas 23 wystawy indywidualne w kraju i zagranicą, uczestniczył w ponad 200 wystawach zbiorowych krajowych i międzynarodowych m.in. w Brazylii, Chile, Chinach, Chorwacji, Estonii, Hiszpanii, Holandii, w Indiach, Japonii, Korei Płd., na Litwie, w Niemczech, Rumunii, Szwecji, Tunezji, USA, Ukrainie,  na Węgrzech.

Jego prace znajdują się w zbiorach Galerii Portretu Współczesnego BWA w Radomiu, w Gabinecie Rycin Biblioteki Narodowej w Warszawie, w Gabinecie Rycin Biblioteki im. H. Łopacińskiego w Lublinie, w Zbiorach Rycin Muzeum na Zamku w Lublinie, w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku, w Pracownii Zbiorów Muzealnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, w Museo Contemporaneo Latina w Salvadorze w Brazylii, w International Press Gallery w Kanagawie w Japonii, w Galerii Miejskiej miasta Rattvik w Szwecji oraz u osób prywatnych w kraju i za granicą.

 

Dr hab. Małgorzata Bałdyga

Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1997r. Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Wypukłodruku pod kierunkiem prof. Józefa Słobosza. Przewód doktorski na Wydziale Artystycznym ISP UMCS w 2009r, przewód habilitacyjny na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu w 2019r. Od 1999r zatrudniona na Wydziale Artystycznym UMCS, obecnie na stanowisku Adiunkta. Od 2009 r zatrudniona na stanowisku Asystenta, obecnie Profesora na Wydziale Sztuki Nowym Mediów PJATK w Warszawie.

Dorobek artystyczny – około 20 wystaw indywidualnych, około 60 wystaw zbiorowych międzynarodowych i ogólnopolskich, laureatka około 15 nagród i wyróżnień.

W latach 2014-2019 uczestniczka wystaw indywidualnych, zbiorowych oraz konkursów, m.in.: 2014 – IV Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej w Gdyni, wystawa pokonkursowa – II Nagroda; 2015 – Międzynarodowe Triennale Grafiki KOLOR W GRAFICE / Duety, Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu, 2016 – 5Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej w Gdyni (nominacja do wyróżnienia);  2017 – “Rosseta Stone”, Galeria “Dom Słów” – Teatr NN, Lublin. projekt stypendialny – stypendium Prezydenta Miasta Lublin; 2018 – 10.Triennale Grafiki Polskiej, Muzeum Śląskie w Katowicach; 2018 – TransPRINT//Polish Prints, Science Center and Technology Museum, Noesis Thessaloniki (przegląd polskiej grafiki współczesnej).

Otrzymała Stypendium Prezydenta Miasta Lublin na rok 2017 w ramach którego wykonała instalację graficzną, łącząc kompozycje typograficzne, figuratywne i formy przestrzenne w Galerii Domu Słów przy Teatrze NN. W swojej twórczości wizualizuje treści literackie, umieszcza w je w nowych graficznych i przestrzennych kontekstach, bada graficzność medium cyfrowego jak w projekcie habilitacyjnym pt.: „Chusteczka Herty Muller” , dla którego punktem wyjścia była przemowa noblowska pisarki.

 

Tomasz Kozak

Artysta transdyscyplinarny. Bada związki sztuk wizualnych, literatury i filozofii. Eksperymentuje z animacją, filmem wideo, ostatnio z formami eseistycznymi w przestrzeni galerii i instytucji sztuki. Uczestnik kilkudziesięciu wystaw w kraju i za granicą. Autor książek Wytępić te wszystkie bestie? (2010); Akteon. Pornografia późnej polskości (2012); Poroseidy. Fenomenologia Kultury Trawersującej (2017). Członek jury Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Etiuda & Anima” w Krakowie (2009); juror w Konkursie Polskim na 51 Krakowskim Festiwalu Filmowym (2011). W latach 2006-2010 ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, powoływany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 2009-2011 członek redakcji kwartalnika filozoficznego „Kronos”. Jego dzieła znajdują się w kolekcjach Muzeum Sztuki w Łodzi, Filmoteki Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Zachęty — Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, Galerii Labirynt w Lublinie.

Dr szt. Lech Mazurek

Adiunkt w Katedrze Grafiki Projektowej i Druku Płaskiego na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom w pracowni Grafiki Wydawniczej prof. Lecha Majewskiego, aneks z malarstwa u prof. Adama Styki. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Otwarta Pracownia w Lublinie. Tworzy plakat (artystyczny i komercyjnym), grafikę artystyczną, malarstwo i zajmuje się projektowaniem graficznym. Współpomysłodawca i kurator Międzynarodowego Biennale Plakatu Lublin oraz PrintON – International Graphic and Poster Meeting. Autor 11 wystaw indywidualnych i uczestnik 60 wystaw zbiorowych. (min Australia, Chiny, Czechy, Korea, Litwa, Szwecja, Tunezja, USA, Wielka Brytania)

 

Dr szt.  Amadeusz Popek

Urodzony 5 lipca 1977 roku w Lublinie. W latach 1992 -1997 kształcił się w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. Jego specjalizacją było snycerstwo (formy użytkowe). Naukę w liceum zakończył pracą dyplomową ze snycerstwa, zatytułowaną “Drzwi mojego świata” – tryptyk płasko-rzeźbiony. Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Artystycznym UMCS. Ukończył dwie specjalizacje tj. malarstwo i grafikę. Dyplom z malarstwa wykonał pod kierunkiem prof. Mieczysława Hermana, zaś z grafiki pod kierunkiem prof. Zdzisława Niedźwiedzia. Dyplom jego został uhonorowany wyróżnieniem dziekańskim.

 

Dr hab. Krzysztof Rukasz

Urodzony w 1968 r. w Lublinie. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Studia na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Dyplom w Pracowni Litografii pod kierunkiem prof. Danuty Kołwzan – Nowickiej w 1995 r. Od 1996 r. wykładowca UMCS w Lublinie w Zakładzie Projektowania Graficznego i Litografii prof. Piotra Lecha. Obecnie  adiunkt w Katedrze Grafiki Projektowej i Druku Płaskiego. Zajmuje się warsztatową grafiką artystyczną, w szczególności litografią, której od ponad 25 lat jest miłośnikiem i propagatorem. W kręgu jego zainteresowań artystycznych znajdują się również projektowanie graficzne, aerografia, pinstriping i szeroko pojęty custom painting. W swojej twórczości litograficznej łączy klasyczny druk z kamienia ze współczesnymi technikami kreacji obrazu. W dorobku posiada 22 wystaw indywidualnych i ponad 60 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą.

 

Dr hab. Krzysztof Rumowski

Urodzony w 1961 r. W latach 1980-1984 studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie w pracowniach prof. Mieczysława Hermana (malarstwo) i prof. Danuty Kołwzan-Nowickiej (grafika artystyczna). Dyplom obronił w 1984 r. w pracowni grafiki prof. Danuty Kołwzan-Nowickiej. W latach 1986-87 stypendysta Ministra Kultury i Sztuki. W 1999 r. obronił doktorat na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, a w 2012 r. przeprowadził przewód habilitacyjny na Wydziale Projektowym Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Na Wydziale Artystycznym UMCS pracuje od 1987 r. Prowadzi zajęcia z przedmiotów: grafika wydawnicza, podstawy grafiki projektowej, liternictwo i typografia. Prowadzi również pracownię dyplomową.

 

Mgr Tomasz Malec

Urodzony w 1969 roku w Lublinie. Miłośnik drukarstwa. Dyplom z grafiki warsztatowej i rysunku na UMCS w Lublinie. Obecnie pracownik naukowo-techniczny macierzystej uczelni. Od 20 lat nadzoruje druk z kamienia w Pracowni Litografii Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Od 2015 roku razem z Jolantą Gmur prowadzi Fundację Polska Republika Litografii popularyzującą technikę litografii.

 

Dr szt. Sebastian Smit

Zajmuje się grafiką artystyczną, plakatem, projektowaniem znaków graficznych, interfejsów. Organizator wielu wydarzeń i imprez artystycznych m.in. International Poster Biennale Lublin, PrintOn. Adiunkt w Katedrze Grafiki Projektowej i Druku Płaskiego UMCS w Lublinie. Doświadczony nauczyciel akademicki. Prowadzi zajęcia z grafiki projektowej, projektowania www, UI/UX. Prowadził zajęcia jako profesor wizytujący na Akademii Sztuk Pięknych w Taiyuan (Shanxi Academy of Arts) oraz Uniwersytecie Remin w Pekinie (Remin University of China). Autor kilkunastu wystaw indywidualnych i uczestnik kilkudziesięciu zbiorowych.

 

Dr hab. Zbigniew Liwak

Urodzony 17.12.1960 roku w Zamościu. Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Dyplom w 1986 roku pod kierunkiem prof. Danuty Kołwzan Nowickiej w pracowni Druku Płaskiego i Wklęsłego IWA UMCS. Od 1987r. związany pracą dydaktyczną z Wydziałem Artystycznym UMCS, gdzie obecnie pracuje jako adiunkt w Pracowni Grafiki Projektowej  i Litografii . Od 1989r.członek ZPAP o/ Lublin. Swoje prace prezentował na 18 wystawach indywidualnych m / innymi: Wystawa rysunku i grafiki- Galeria ,,Trigon”  Darmstadt (Niemcy)/ Wystawa rysunku i grafiki- Miejska Galeria „Mała”, Jarosław/ Wystawa grafiki        – Małopolska Galeria Sztuki    „Dwór Karwacjanów”, Gorlice/ Wystawa grafiki i rysunku         – Galeria ZPAP „Pod  podłogą” –Lublin/ Wystawa grafiki i rysunku –  Galeria „Pod Arkadami” – MDK Łomża, Galeria „Punkt” GTPS -Gdańsk. Uczestniczył  w ok.130 wystawach zbiorowych i konkursach w kraju i zagranicą/ Ogólnopolski Konkurs ,,Wobec Wartości”- Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach/ Tokyo International Mini Print Trienniale- Tokyo  Japonia , I, II, IV, V edycja Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego- Lubaczów/ Międzynarodowe Triennale Sztuki- Majdanek/ Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej- Ostrów Wielkopolski/ I, II Międzynarodowy Konkurs Rysunku- Wrocław/ „Lubelscy Artyści Wolnej Polski ” Konsulat RP Monachium Niemcy/ Międzynarodowe Triennale Małej Formy Graficznej  – Miejska Galeria Sztuki – Łódź/ Ogólnopolski Konkurs Rysunku im.Andriollego  w Nałęczowie –wyróżnienie,( wystawa objazd.)/ Grafika Polska – Instytut Polski, Düsseldorf (Niemcy)Laureat wielu nagród w tym Grand  Prix na Międzynarodowym Konkursie Rysunku im. M.A.Andriollego  w Nałęczowie , laureat  wielu nagród i wyróżnień. Prace w zbiorach państwowych i prywatnych w kraju i za granicą m.in. (Niemcy, Japonia, Kanada ,Australia, W. Brytania)

 

KATEDRA, Wystawa Galeria Stara Prochownia