Konkurs edukacyjny na reportaż

Edycja konkursu “Mój busz po polsku” 2020 decyzją Organizatora pozostała bez rozstrzygnięcia.
Szczegółowe informacje u koordynatora konkursu.  

UWAGA: ZMIANA ZASAD ORGANIZACJI KONKURSU “MÓJ BUSZ PO POLSKU” 
Szczegóły poniżej oraz w zmienionym regulaminie konkursu, który znajduje się do pobrania na dole strony. Najważniejsze zmiany:
– przedłużony termin przyjmowania zgłoszeń do 26 czerwca 2020 roku. 
– zgłoszenia przyjmujemy jedynie w formie zdalnej, prace należy wysłać poprzez elektroniczny formularz zgłoszenia udziału w konkursie 

Zapraszamy do udziału w Konkursie edukacyjnym “Mój busz po polsku” inspirowanym wybranymi dziełami Ryszarda Kapuścińskiego! Konkurs towarzyszy Nagrodzie im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki 2019 i dedykowany jest warszawiakom i uczniom warszawskich szkół w wieku 13-19 lat.

Okładka Busz po polsku

 

 

 

 

 

 

Tegoroczna edycja Konkursu, podobnie jak poprzednie, odwołuje się do zbioru reportaży Ryszarda Kapuścińskiego „Busz po polsku”. Do udziału w Konkursie mogą przystąpić uczniowie zgłaszający się indywidualnie lub wytypowani przez szkoły, placówki wychowania pozaszkolnego, domy kultury i biblioteki.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie do sekretariatu konkursu przez uczestnika formularza zgłoszeniowego (do pobrania na dole strony) oraz pracy reporterskiej lub materiału inspirowanego książką „Busz po polsku”. Praca literacka, fotograficzna, filmowa lub materiał radiowy może mieć dowolną formę artystyczną, ale musi mieć charakter dokumentalny.

 

Ryszard Kapuściński, którego czytał cały świat, podkreślał zawsze, że reporter występuje w imieniu tych wszystkich, którzy nie mogą zabrać głosu, bo są daleko od głównej sceny i mediów.

Codzienne newsy tylko pozornie przybliżają nam rzeczywistość. Tak naprawdę powodują efekt chaosu, mgły informacyjnej. Mamy codziennie mnóstwo informacji, ale coraz mniej rozumiemy. Reportaż pomaga zrozumieć, bo reporter jest tym szczególnym typem dziennikarza, który przekracza granice redakcji, biurka, telefonu, internetu. Jedzie w teren, spotyka się z drugim człowiekiem. Jest uważny. Bada sprawy z bliska i dłużej niż inni dziennikarze. Robi zbliżenie na rzeczywistość. I, co najważniejsze –– opowiada o niej z perspektywy indywidualnego bohatera, jego przeżyć i emocji. To decyduje potem o sile przekazu.

Reporter to zawodowy opowiadacz prawdziwych historii. Nie nazywa rzeczywistości, nie próbuje jej zdefiniować, zamknąć w jakiejś tezie, jak to robią komentatorzy i publicyści. Nie mówi czytelnikowi: jest tak i tak. Nie rozstrzyga. Nie mówi jak należy rozumieć świat. Raczej tylko mądrze przywołuje rzeczywistość i podsuwa ją czytelnikowi/odbiorcy licząc na jego wrażliwość. Bardziej pyta niż odpowiada. Zmusza do refleksji.

Reportaż to nie tylko tekst, ale szkoła badania, opisu i rozumienia rzeczywistości. Sztuka słuchania i rozmowy. To też pewna postawa wobec świata, zakładająca podstawową otwartość i chęć zrozumienia innego.

Włodzimierz Nowak
(prowadzący autorskie warsztaty dziennikarskie w SCEK, 2018)

 

Zachęcamy do stworzenia pracy o ważnych dla Was sprawach, osobach, historiach.
Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Harmonogram:

Termin przyjmowania zgłoszeń: 26 czerwca 2020 r. .

  • Praca wraz z kartą zgłoszenia powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres info@scek.pl .
  • Skrzynki pocztowe @scek automatycznie odrzucają maile, które ważą więcej niż 5 MB.
    Prosimy o wysłanie większych załączników za pomocą chmur, dysków on-line.

Autorzy najlepszych projektów zostaną zaproszeni telefonicznie do udziału w finale konkursu podczas, którego nastąpi wręczenie nagród.
Wyróżnione prace zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej.
Zapraszamy!

Koordynator konkursu:
Magdalena Kostrzewa
e- mail:  mkostrzewa@scek.pl, info@scek.pl
W sprawach pilnych: tel. 507 745 768 (poniedziałek-piątek, godz. 9:00-17:00)

 

Współorganizatorzy:

Biuro Edukacji              kapuściński baner

 

Plakat konkursu do pobrania:
Konkurs edukacyjny – Mój busz po polsku 2020 – plakat

Pliki do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy – Konkurs Mój busz po polsku 2020
Regulamin Konkursu Mój busz po polsku 2020 – ze zmianami z dnia 14.04.2020
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Bożena Dudko, 2

W ramach akcji edukacyjnej towarzyszącej Nagrodzie im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki organizujemy dla warszawiaków i uczniów warszawskich szkół w wieku 13-19 lat Laboratorium dziennikarskie z Bożeną Dudko. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi warsztatów TUTAJ.

Mój busz po polsku 2020