Sierpniowe warsztaty dla młodzieży

  1. Historia sztuki w filmie

Projekcje filmów fabularnych i edukacyjnych ilustrujących życie i twórczość wielkich artystów oraz ukazujących tło historyczne i kulturowe ich działalności.

Tematyka warsztatów:

  • Sztuka wczesnego średniowiecza,
  • Barok malarstwo holenderskie i flamandzkie,
  • Barok w krajach katolickich,
  • Klasycyzm – romantyzm,
  • Sztuka II połowy XIX wieku – czas wielkich przemian,
  • Awangarda I połowy XX wieku.

Prowadzący: Halina Polak
Terminy: 24.08.2020-31.08.2020, godz.12.00-16.30
Miejsce: SCEK, ul. Jezuicka 4, sala 111
Zapisy: FORMULARZ ZGŁOSZENIA