Nowe warsztaty interdyscyplinarne

Podsumowanie projektu: Niewerbalne Miasto – Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej (scek.pl)
strona w przebudowie (przepraszamy)

Niewerbalne Miasto, to wielopoziomowe artystyczne wydarzenie, mające na celu zaangażowanie mieszkańców stolicy w interakcje z otaczającą ich na co dzień przestrzenią miejską.

W przestrzeniach SCEK, powstały cztery, artystyczne grupy warsztatowe, każda licząca od 12 do 16 osób- uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych, które pod okiem instruktorów  równocześnie pracowały nad przygotowaniem finałowych pokazów. Uczestnicy zajęć zaprezentowali 4 wydarzenia artystyczne: muzyczne, peroforamtywne, taneczne i wystawę przestrzenną, którymi przenikną w strukturę architektoniczną i krajobraz starego miasta Warszawy. Ogniwem łączącym przechodniów z miejski krajobrazem, była młodzież z warszawskich szkół ponadpodstawowych, która działaniami artystycznymi wsiąkła w tkankę miejską.

Młodzież miała okazję pracować przez 6 tygodni pod okiem międzynarodowej kadry instruktorskiej. Do współprowadzenia zajęć tanecznych i performatywnych, zostali zaproszeni  artyści z Berlina.  Uczestnicy zajęć i widzowie,  póbowali odpowiedzieć sobie na pytanie, do kogo dziś należy miasto? Czym jest wspólna przestrzeń publiczna? Co w niej wolno, a czego nie wolno? Przeprowadzone działania artystyczne, były komentarzem i odwołaniem do estetyki współczesnej twórczości poza galeryjnej. Młodzież zaangażowana w warsztaty i przygotowanie finałowych wydarzeń, użyła różnych form przekazu (videoart, materiały konstrukcyjne, metal, tkanina, ruch, gest, słowo, dźwięk, światło) aby poddać miasto eksperymentom twórczym i nawiązać dialog, miała też okazję pracować pod okiem międzynarodowej kadry współczesnych artystów performerów.

 Proponujemy:

Warsztaty designu

Miasto – miastoemocje. Jak założenia urbanistyczne wpływają na nasze odczuwanie?

Podczas warsztatów skupiamy się na niewerbalnej komunikacji miasta z człowiekiem. Zastanowimy się jak przekazać emocje na formy plastyczne. Będziemy jak zawsze skupiać się na materiale, który posłuży nam jako medium. Poznamy je od każdej strony i zbadamy jego możliwości poprzez eksperymenty, dzięki czemu każdy z uczestników będzie mógł sprawniej kreować swoją pracę będącą odpowiedzią na pytanie zadane na początku warsztatu. Uczestnicy poza badaniem materiałów będą mieli za zadanie świadomie “przebywać” w mieście. Postaramy się uruchomić bardziej wyczulony sposób poruszania się w  tkance miejskiej, zależy nam na otwarciu głów i wyostrzeniu oka na to co nie jest widoczne. Chcemy wyostrzyć radar na emocje i zastanowić się nad tym jakiego rodzaju “miejskie” bodźce uruchamiają w nas przyjemne uczucia, a które z nich negatywne.
Terminy spotkań: 6.10, 9.10, 16.10, 20.10, 23.10, 27.10, 30.10, w godzinach 13.00 – 16.00
Prowadzenie: Ewa Hiller, designer artysta
Katarzyna Moszczyńska, designer, artysta

Warsztaty performatywne

NIEWERBALNE MIASTO. Powrót.
Prowadzenie: Tomasz Daszczuk

Warsztaty Słuchokrąg _ Soundscape _ Miasto|
Warsztaty akustycznej ekologii oraz dźwiękowego pojmowania miasta.

Dźwięki otaczają nas od najwcześniejszych chwil życia. Już w łonie matki zaczynamy słyszeć i reagujemy na dźwięk. Słuchanie odbywa się nieustannie. Słyszymy nawet we śnie, dlatego obudzi nas sygnał budzika. W ciągu dnia otaczają nas nieustannie dźwięki o różnym charakterze, różnej głośności, natężeniu i znaczeniu. Krajobraz akustyczny (Soundscape) ciągle się zmienia. Miejski różni się od wiejskiego, a audiosfera nocy odróżnia się od tej za dnia. Aktywne słuchanie może stanowić ciekawą i pouczającą praktykę codzienności.

Warsztaty stanowić będą rodzaj kilkudniowego procesu twórczego, który doprowadzi do stworzenia  dźwiękowego, performancu, instalacji dźwiękowej, koncertu miasta/natury.

Część warsztatów poświęcimy na tzw. „czyszczenia uszu”. Przeprowadzimy zestaw ćwiczeń ze słuchania i tworzenie dźwięków w duchu Akustycznej Ekologii Murraya Shafera oraz Deep Listening, Pauline Oliveros. Będziemy aktywnie słuchać oraz tworzyć dźwięki przy pomocy, ciała, głosu lub niewielkich instrumentów. Wybierzemy się w teren aby odbyć spacery dźwiękowe i zrealizować terenowe nagrania dźwiękowe (field recording). Spróbujemy rozpoznawać i świadomie usłyszeć dźwięki, poznamy świat szmerów i hałasów, które nas otaczają. Weźmiemy udział w ćwiczeniach związanych z dźwiękiem, własnym głosem i ciałem w przestrzeni. Sprawdzimy, czy możliwy jest ruch bez dźwięku i zbadamy czy istnieje cisza. Ważnym elementem pracy warsztatowej będzie namysł nad dźwiękową rolą architektury w mieście oraz znaczeniem dźwięków przyrody ożywionej, nieożywionej i człowieka  jako składowych audiosfery miasta.

///

Słuchokrąg to neologizm użyty w piśmie Zwrotnica wydawanym przez Tadeusza Peipera w latach 20-tych w Krakowie. Pisano wówczas o coraz bardziej to popularnym wynalazku radia w notatce
“O radjofonie” : “…Radjofon stanie się przedmiotem tak powszechnym i używanym, jak dzwonek elektryczny. I przyczyni się niemało do wytworzenia w człowieku nowej wizji świata. Świat się zmniejsza a zwiększa się widnokrąg i słuchokrąg człowieka. Zmienia się człowiek…” *

———

* Miesięcznik Zwrotnica nr 7, maj 1926

///

Prowadzenie: Krzysztof Topolski Arszyn

Harmonogram spotkań zdalnych: 

7.11.20 – godziny: 12-17

8.11.20 -godziny: 11-15

14.11.20 – godziny: 12-17

15.11.20 – godziny: 11-14 pokaz warsztatowy godzina 15

Warsztaty taneczno-choreograficzne

Młodzież podczas zajęć, przygotowuje pokaz finałowy – interwencje miejskie:  “Ślady”
„Ślady” to taneczna interwencja w tkankę miejską powstała we współpracy z grupą młodzieży. Tancerze przemierzając ulicami Warszawy eksplorują stadne zachowania. Te w połączeniu z na żywo modyfikowanym choreograficznym materiałem rezonują w alternatywnym sposobach egzystowania w urbanistycznej przestrzeni. Taniec, który wykonują nie służy temu aby zaburzyć rytm ulic lecz temu aby go wzbogacić o równoległe, często abstrakcyjne, sposoby okupacji przestrzeni. Widzowie podążając za tancerzami będą mieli możliwość nie tylko obejrzenia choreografii lecz również na odkrycie miejskiego środowiska poprzez taniec. Aby wziąć udział w pokazie widzowie proszeni są o przyniesienie ze sobą urządzeń odtwarzających pliki mp3 i słuchawek. Zostaną one wykorzystane do odtworzenia utworu do którego pokaz będzie się dobywał.

Prowadzenie: Karol Tymiński

Karol Tymiński – działający na scenie międzynarodowej choreograf i performer rezydujący w Berlinie. Poza Polską miał okazję pracować na scenach w Wiedniu, Nowym Jorku, Rejkjaviku, Singapurze, Sidney, Tokyo, Paryżu, Zagrzebiu, Istambule, Berlinie i wielu innych. Jego sceniczne prace odchodzą od formalnego podejścia do tańca na rzecz eksploracji anatomii ludzkiego ciała, które przez to staje się zarówno tematem, jak i źródłem ruchu. Jego brutalistyczny taniec, którego nazwę Tymiński zapożycza od stylu architektonicznego, oscyluje pomiędzy pracą fizyczną a rytuałem. Ciało, prezentowane przez Tymińskiego raczej jako materia niż w pełni ukształtowana jednostka, jest próbą odarcia performera z kulturowo narzuconych schematów, poszukiwaniem nieskończonej ilości form jaką podmiot może przybrać. Obecnie Tymiński rozwija pojęcie między-materialnej erotyki, którą rozumie jako artystyczny środek podważający normatywizujące wytyczne społecznego obcowania. Wśród prac Tymińskiego znajdują się między innymi „Water Sports”, „Church at Non-Divine”, „This is a musical” (jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych 2015 według dwutygodnik.pl), „Liminal” (na liście najlepszych tanecznych spektakli w Islandii w roku 2015 według Morgunbladid), „ Beep” („jedna z najbardziej ekscytujących i radykalnych prac tanecznych ostatnich lat”, Der Standard Austria).

Terminy:  27 października – wtorek, 29 października – czwartek, 3 listopada – wtorek,  5 listopada – czwartek

Organizator:                                                        Partner merytoryczny:               

     

Projekt dofinansowany z programu PEGAZ Biura Edukacji m.st. Warszawy: