Eliminacje do 44. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka

Wyniki śródmiejskich eliminacji:

w kategorii 0-III
Julia Szustak, kl. III, SP 210

w kategorii IV-VI
Przemysław Wasilewski, kl. IV, SP 210

w kategorii VII-VIII
Urszula Słowik, kl. VII, Projekty Teatralne Magdaleny Glapińskiej

Finał 44. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka odbędzie się w Mazowieckim Instytucie Kultury; Warszawa, ul. Elektoralna 12 w dniach 15 i 16 maja 2021 r.

Koncert Laureatów 44. Konkursu Recytatorski Warszawska Syrenka odbędzie się w Mazowieckim Instytucie Kultury; Warszawa, ul. Elektoralna 12 w dniu 22 maja 2021 r.

Regulamin 44. Konkursu

Wzorem lat ubiegłych Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej organizuje eliminacje do 44. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka dla Dzielnicy Śródmieście. Jest to konkurs z wieloletnią tradycją, który pobudza wrażliwość na piękno poezji oraz odkrywa młode talenty recytatorskie.

Z uwagi na obowiązujące obostrzenia pandemiczne eliminacje odbędą się w formie przeglądu materiałów filmowych.

Zgłoszenia przyjmujemy do 16 kwietnia 2021! Skan wypełnionej i podpisanej Karty Uczestnika oraz nagranie konkursowe należy przesłać poprzez formularz online.

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Obrady jury odbędą się w dniach 20-22 kwietnia 2021 r. Ogłoszenie wyników 23 kwietnia 2021 r. na naszej stronie internetowej.

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem oraz z wytycznymi dotyczącymi realizacji nagrania konkursowego.

Regulamin 44. Konkursu

Prosimy o przygotowanie nagrania w formie audio-video spełniającego następujące wymogi:

 1. Nagranie musi być zrealizowane w jednym ujęciu i jedną kamerą w zamkniętej przestrzeni. Nie dopuszcza się montażu i modyfikacji nagranego materiału. Nagranie recytatora interpretującego utwór literacki powinno być w pozycji stojącej w planie ogólnym, tak by można było widzieć całą postać. W czasie nagrania dozwolone są zbliżenia kamery na recytatora, czyli tzw. zacieśnienie kadru. Kamera powinna być ustawiona na wysokości wzroku recytatora, aby uzyskać jak najbardziej naturalny sposób wypowiedzi. Unikamy filmowania z dolnej i górnej perspektywy.
 2. Każdy plik filmowy powinien zawierać następujące informacje: imię, nazwisko i klasę, do której uczęszcza recytator, imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu.
 3. Należy zadbać o odpowiednią jakość nagrania pod względem technicznym.
  – Plik w formacie mp4 lub mov, mts. Rozdzielczość: Full HD 1080p lub UHD 4k.
  – Klatkarz: 25 lub 30 klatek na sekundę, format 16:9 w poziomie lub w pionie.
  – Dźwięk: należy również pamiętać o odpowiedniej jakości audio nagrania, tak by recytacja była w pełni słyszalna podczas odtwarzania na komputerze. W czasie nagrania nie powinny dochodzić zbędne dźwięki (gwar uliczny, przypadkowe hałasy itd.). Pomieszczenie, w którym odbywa się nagranie powinno być pozbawione pogłosu (odradzamy nagrywanie w salach gimnastycznych, klatkach schodowych itp.).
  – Światło: recytator może ustawić się przodem do okna a kamerę – między oknem a recytatorem. W podobny sposób można skorzystać ze sztucznego światła.
 4. Zalecamy aby wykonawca prezentował się na neutralnym tle (pusta ściana, kurtyna, jednobarwna zasłona itd., z otoczenia wykonawcy usuwamy wszystkie zbędne przedmioty jak bibeloty, kwiaty, obrazy itd.).  
 5. Prezentacji recytatora „nie wzbogacamy” o dodatkową muzykę w tle. Najważniejszy jest recytator i to co ma do przekazania. Dlatego też rezygnujemy z rekwizytów
  i uteatralizowania wystąpień.
 6. Przypominamy o odpowiednim ubraniu do prezentacji, które również wpływa na ogólny wyraz artystyczny wystąpienia.

Prosimy o dokładne sprawdzenie jakości technicznej nagrań przed wysłaniem ich przez formularz online.

Jury Konkursu będzie brało pod uwagę również aspekt wizualny prezentacji konkursowych, gdyż do takiej kategorii sztuki należy recytacja, i jednocześnie namawia do świadomego, przemyślanego używania w wystąpieniach recytatorskich tego typu środków jak: kostium, kadr, tło, otoczenie.

Karta zgłoszenia do pobrania:

Karta Uczestnika

Koordynatorzy eliminacji w SCEK:
Łukasz Krawczyński: lkrawczynski@scek.pl, 22 277 06 18;
Barbara Wajer: bwajer@scek.pl, 22 277 06 12

Główny organizator: Mazowiecki Instytut Kultury
Kontakt do organizatora: Anna Mizińska: a.mizinska@mik.waw.pl; tel.22 58 64 214, 601 664 198

Elimacje do 44. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka