Promocja Talentów – konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny “Promocja Talentów” ma na celu wyłonienie utalentowanych młodych artystów i ich promocję. Konkurs ma formułę otwartą. Tematyka zgłaszanych prac jest dowolna. Zachęcamy uczestników do tworzenia  w ich ulubionych technikach i na ulubione tematy. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów i uczennice warszawskich szkół oraz uczestników zajęć w domach kultury, klubach i placówkach edukacji pozaszkolnej znajdujących się na terenie Warszawy lub dzieci i młodzieży posiadającej status mieszkańca Warszawy. Wszystkich tych, którzy tworzą i chcą swoje dzieła nam pokazać. Wiek uczestnika nie może przekraczać 19 lat. Podstawą do oceny, dokonywanej przez profesjonalne jury, są minimum trzy prace plastyczne uczestnika wykonane w danym roku szkolnym. Prace laureatów zostaną zaprezentowane na wirtualnej wystawie dostępnej na naszej stronie internetowej.

 

Warunkiem dopuszczenia prac do konkursu jest wypełnienie
elektronicznego Formularza Uczestnika Konkursu 
oraz załączenie do niego zdjęć wykonanych prac (minimum 3).

 

 • Dozwolone techniki: rysunek, malarstwo, grafika warsztatowa, techniki łączone, wszystkie płaskie formy plastyczne poza fotografią i grafiką komputerową
 • Każdy plik musi być podpisany zgodnie ze schematem: imię i nazwisko, wiek, szkoła, tytuł pracy (jeżeli jest) np. „Maria Nowak, 10 lat, SP nr 10, Wiosna”
 • Zdjęcie może być wykonane telefonem prosimy jednak o staranne i dokładnie sfotografowanie pracy, aby mogła być ona rzetelnie oceniona przez jury konkursu.
 • Zdjęcie pracy powinno mieć format JPG, JPGE, JPE, lub PNG (preferowany PNG.);
 • Zdjęcie jednej wysyłanej pracy nie może przekraczać rozmiaru 5MB.
 • Jeżeli zgłoszone prace zostały wykonane pod opieką artystyczną Nauczyciela/ Instruktora, prosimy o wysłanie tej informacji na adres:mkostrzewa@scek.pl lub info@scek.pl, w treści maila wpisując imię i nazwisko Uczestniczki/Uczestnika oraz dane kontaktowe do Nauczyciela/Instruktora. Informacje może wysłać Nauczyciel/Instruktor dołączając listę wszystkich Uczestników, których zgłosił do udziału w Konkursie.

 

Terminarz:

 • Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 4 maja 2021 r.
  Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.
 • Zdjęcia prac należy wysyłać poprzez formularz elektroniczny znajdujący się TUTAJ – kliknij.
 • Lista prac nagrodzonych zostanie ogłoszona najpóźniej 1 czerwca 2021
  na naszej stronie www.scek.pl
 • Zdjęcia prac nagrodzonych zostaną zaprezentowane na wirtualnej wystawie na naszej stronie.

 

Nagrody:

 • Organizator przewiduje nagrody dla autorów najlepszych prac.
 • Nagrody zostaną wręczone w sposób ustalony przez organizatora zgodnie z obowiązującym w określonym czasie reżimem sanitarnym.
 • Laureaci zostaną poinformowani o formie wręczenia nagród drogą mailową lub telefoniczną.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA – kliknij tutaj 

 

Koordynator konkursu
Magdalena Kostrzewa
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
tel. 22 277 06 10, mkostrzewa@scek.pl, info@scek.pl

 

 

Pliki do pobrania: 
Regulamin Konkursu Plastycznego Promocja Talentów 2021
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – Konkurs Plastyczny Promocja Talentów 2021

Promocja Talentow kwadrat