Kurs Wiedzy o Sztuce Współczesnej- „Potrzeba Nowoczesności” (edycja 2021/22)

Informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się XI edycja Kursu Wiedzy o Sztuce Współczesnej, zatytułowana „Potrzeba Nowoczesności”.

Jest nam miło przywitać Państwa na kolejnej, jedenastej już edycji kursu z cyklu ,,Sztuka naszych czasów”. Podobnie jak w latach ubiegłych zajmować się będziemy zjawiskami i procesami, które na przestrzeni ostatnich 120 lat doprowadziły do gruntownego przeobrażenia sztuk plastycznych.
Awangardy XX wieku oraz nowatorskie wydarzenia artystyczne, kwalifikowane często jako ,,ponowoczesne”, oddaliły się szokującą formą od estetyki dzieł powstających wcześniej. Sztuka współczesna zerwała z kanonem ogólnie uznanym i podziwianym, nie bacząc na to, że odrzuca tradycję powszechnie uważaną za dziedzictwo artystyczne cywilizacji zachodu. Dlatego też niejednokrotnie uchodzi ona za daleką od oczekiwań ludzi i hermetyczną. Czy jest tak w istocie? Co powoduje, że współczesne dzieła sprawiają tyle kłopotu w odbiorze? Czy sztuka powstająca w dzisiejszych czasach jest godnym następcą twórczości minionych wieków?

Na te pytania próbowali odpowiedzieć historycy sztuki, którzy przygotowali ubiegłoroczny cykl wykładów. W ramach tego cyklu przybliżali nam najistotniejsze zjawiska artystyczne, zaprezentowali postawy twórców oraz wyjaśniali trudne pojęcia i terminy, którymi posługujemy się przy opisie sztuki współczesnej.

Zajęcia adresowane były do szerokiej grupy słuchaczy zainteresowanych głębszym poznaniem sztuki XX wieku, a w szczególności do nauczycieli, ale także dla młodzieży przygotowującej się do studiów na kierunkach artystycznych- do przyszłych plastyków, architektów i historyków sztuki.

Chcemy, aby nasze zajęcia były atrakcyjne zarówno dla nowych słuchaczy, jak też i dla tych, którzy uczestniczyli w poprzednich odsłonach cyklu. Część tematów będzie zupełnie nowa, a niektóre wykłady pogłębią pewne zagadnienia obecne wcześniej.

Liczba miejsc jest ograniczona.
Brak wolnych miejsc. Przyjmujemy zgłoszenia na listę rezerwową. 

Odpłatność za udział w kursie wynosi 200 PLN (szczegóły wkrótce). 

Osoby zainteresowane uczestnictwem, prosimy o rezerwowanie miejsc drogą elektroniczną, na adres: info@scek.pl.
Szczegółowy harmonogram terminów i tematów spotkań podamy w późniejszym czasie.

Wykłady będą odbywały się w wybrane środy, w godz. 18:00-19:30.
Jednocześnie informujemy, że forma realizacji kursu będzie uzależniona od obostrzeń pandemicznych obecnie panujących w kraju. Dołożymy wszelkich starań aby wykłady prowadzone były w trybie stacjonarnym. Istnieje jednak możliwość, że część spotkań zostanie przeprowadzona w trybie hybrydowym.

Koordynatorka merytoryczna: Halina Polak, historyczka sztuki 
W razie pytań prosimy o kontakt: info@scek.pl

Nasze wykłady, skierowane są do szerokiej grupy słuchaczy zainteresowanych głębszym poznaniem sztuki XX wieku, a w szczególności do nauczycieli, młodzieży, maturzystów, kandydatów na studia i studentów kierunków humanistycznych.

Prowadzą je znakomici wykładowcy, między innymi:

  • prof. dr hab. Maria Poprzęcka (UW)

Do 2008 dyrektorka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Kierowniczka Podyplomowego Studium Muzealniczego IHS UW oraz Kierowniczka Zakładu Dziejów Myśli o Sztuce. Od 1998 prezeska Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Członkini Polskiej Akademii Umiejętności oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Od 1998 roku Prezeska Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Członkini Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Głównym przedmiotem jej zainteresowań jest malarstwo XIX wieku oraz sztuka współczesna i ich szeroki kontekst krytyczny i teoretyczny. Bardzo istotne są dla niej zagadnienia metodologiczne i aksjologiczne, zwłaszcza wynikające z badań nad sztuką nowoczesną. Organizuje konferencje metodologiczne. Autorka wielu publikacji. Współautorka „Sztuki Świata”.

  • prof. dr hab. Iwona Luba (UW)

Kieruje Zakładem Historii Sztuki i Kultury Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki UW.  Wykładowczyni Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetu Warszawskiego. Badaczka sztuki polskiej i europejskiej XIX i XX wieku. Organizatorka wystawy Rok 1955 (Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, Królikarnia, 2005). Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Lanckorońskich. Członkini Rady Naukowej Instytutu Historii Sztuki UW, Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Komitetu Głównego Olimpiady Artystycznej, współza­łożycielka i członkini Stowarzyszenia Przyjaciół Olimpiady Artystycznej, współzałożycielka i członkini Rady Naukowej Fundacji ARS AURO PRIOR. Autorka pracy doktorskiej Dialog nowoczesności z tradycją. Malarstwo polskie dwudziestolecia międzywojennego (Warszawa 2004).

  • prof. dr hab. Waldemar Baraniewski (ASP)

Historyk sztuki, pracownik Zakładu Historii Sztuki i Kultury Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym przedmiotem jego badań jest historia sztuki XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień sztuk przestrzennych (architektury i rzeźby) oraz problematyki funkcjonowania sztuki w kręgu systemów totalitarnych. Zajmuje się również krytyką artystyczną i historią artystycznych kontaktów polsko-niemieckich. Opublikował m.in.: „Kazimierz Skórewicz. Architekt, konserwator, badacz architektury, 1866-1950” (2000), „Ideologia w architekturze Warszawy okresu realizmu socjalistycznego” (1996). Współorganizował wystawy w Muzeum Narodowym oraz w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Należy do Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA.

  • prof. dr hab. Marta Leśniakowska

Historyczka, teoretyczka i krytyczka sztuki, architektury i fotografii XIX-XXI wieku. Od 1986 w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie, kolejno na stanowiskach: asystent, starszy asystent,  adiunkt, docent, profesor nadzwyczajny. Do 2009 r. kierowała Pracownią Plastyki Współczesnej i jej Dokumentacji. Od 2008 r. kierownik Studium Doktoranckiego w IS PAN. Sekretarz Rady Naukowej IS PAN. Jest członkinią Komisji Ochrony Dziedzictwa Architektonicznego przy Stołecznym Konserwatorze Zabytków,  Rady Programowej Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta”, Zarządu Fundacji „Profile”, Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Stowarzyszenia „Liber Pro Arte”, Rady ds zabytkowego kampusu Szkoły Głównej Handlowej przy JM Rektorze SGH. Profesor wizytujący w IHS UW.

  • prof. dr hab. Dorota Folga- Januszewska

Historyczka sztuki, muzeolog, krytykStudiowała historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie się doktoryzowała i habilitowała. Profesor ASP w Warszawie, dr hab. nauk o sztuce. Kierownik Zakładu Teorii Wydziału Grafiki ASP w Warszawie, wicedyrektor Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie. Autorka programu studiów muzeologicznych na UKSW w Warszawie (Kierownik Katedry i dyrektor Instytutu Muzeologii). Pracowała w Muzeum Narodowym w Warszawie (kurator Gabinetu Grafiki i Rysunków Współczesnych, wicedyrektor ds. Naukowych i Edukacji, dyrektor). Autorka ponad 300 książek, katalogów, artykułów i opracowań w zakresie sztuki XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem grafiki), muzeologii, teorii sztuki od XVI do XX wieku oraz autorka scenariuszy 50 wystaw.

  • dr Aleksandra Jatczak

Doktora nauk humanistycznych, historyczka mody i sztuki, absolwentka Instytutu Historii Sztuki UW. Od 2010 roku prowadzi pracownię Historii i Teorii Mody w Katedrze Mody Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, inicjuje interdyscyplinarne warsztaty i realizuje projekty międzyinstytucjonalne (regularne z Operą Paryską, Muzeum Narodowym w Warszawie).Kuratorka wystaw: m. in. Niebezpieczne ujęcia. 100 lat fotografii mody w Polsce (Instytut Fotografii Fort, 2019), Tactilis – wystawa tkaniny i rysunku (Fundacja Sztuki Banku PKO), Chapeau bas. Wystawa kapeluszy z kolekcji Adama Leja, (ASP Warszawa),  Filmowo mi… – polskie plakaty filmowe z lat 1945-1969 i Stefan Norblin – artysta wszechstronny, (Muzeum Plakatu, Warszawa). Konsultantka merytoryczna projektów z zakresu historii mody, m. in. polskiej edycji autobiografii Christiana Diora czy multimedialnego przewodnika Instytutu Adama Mickiewicza o historii polskiej mody. Autorka artykułów naukowych i popularno-naukowych z dziedziny sztuki (publikowane m. in. w: L’Officiel PolskaEllePolitykaMonitor MagazineBluszcz).

Obraz: Wojciech Fangor