Prywatne: Oferta pracy

Poszukujemy pracownika na pełen etat na stanowisko:
REFERENT DO SPRAW  ORGANIZACJI IMPREZ EDUKACYJNYCH I ARTYSTYCZNYCH

Zgłoszenia przyjmujemy do 13 października 2021 r. do godz. 12:00

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne, preferowana specjalność: animacja kultury, dziennikarstwo, socjologia, polonistyka,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (w mowie i piśmie),
 • dobra znajomość pakietu MS Office i Office 365
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność pisania zwięzłych komunikatów prasowych, tzw. lekkie pióro,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie pracy określonej zakresem obowiązków,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub ścigane z oskarżenia publicznego.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w zespole,
 • rzetelność, umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku,
 • dyspozycyjność, samodzielność,
 • wysoka kultura osobista,
 • punktualność, dokładność,
 • właściwa komunikacja werbalna,
 • znajomość i umiejętność stosowania przepisów.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • organizowanie i realizowanie imprez artystycznych oraz edukacyjnych,
 • kreowanie wizerunku placówki,
 • pozyskiwanie partnerów do współorganizacji imprez artystycznych i edukacyjnych,
 • umiejętność pisania zwięzłych komunikatów prasowych tzw. lekkie pióro,
 • bieżąca promocja oferty programowej ( różne kanały dystrybucji) , tworzenie informacji prasowych, współpraca z mediami itp.,
 • współtworzenie strategii komunikacji i promocji SCEK,
 • pisanie artykułów, redakcja merytoryczna i techniczna,
 • prowadzenie dokumentacji imprez: kosztorysy, wnioski, umowy, rozliczenia i dokumentacja,
 • redagowanie strony internetowej, przygotowywanie aktualnych informacji i zmian,
 • weryfikacja i dbanie o poprawność wprowadzanych treści, korekta,
 • prowadzenie dokumentacji spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym, samorządem, placówkami oświatowymi,
 • przygotowywanie wniosków o dotacje,
 • organizowanie odbiorców imprez edukacyjnych i kulturalnych.

A dodatkowo:

● miła atmosfera;
● praca w zgranym i kreatywnym zespole;
● piękny widok z okien biura znajdującego się na Starym Mieście.

 

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z Ustawą z dnia  10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( U. z 2019 poz. 1781).
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – druk w załączeniu (zał. Nr 1).
 • Kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem  lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 • Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • Oświadczenie kandydata do pracy– druk w załączeniu ( zał. Nr 2).
 • Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 • Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną – Oświadczenie związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – druk w załączeniu ( zał. Nr 3).
 • Załącznik do pobrania tutaj: https://scek.bip.um.warszawa.pl/NR/exeres/F74EB53F-99E8-4ACF-95C7-097646C96E38,frameless.htm

 

WAŻNE informacje:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do sekretariatu SCEK –
  w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 13 października  2021  roku  do godz.: 12.00,
  od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00.
 • MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:
  Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Jezuicka 4, 00-281 Warszawa.
  Sekretariat / wyznaczone miejsce na parterze budynku.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
REFERENT DO SPRAW ORGANIZACJI IMPREZ EDUKACYJNYCH I ARTYSTYCZNYCH

Masz pytania:
Zadzwoń 22 277 06 01 lub napisz: sekretariat@scek.pl


Czekamy na Ciebie!