Wystawa Amadeusza Popka “Od Ilustracji do Abstrakcji”

Galeria Stara Prochownia SCEK, ul. Boleść 2
Czas trwania wystawy: 22 października – 6 grudnia 2021
Galeria czynna codziennie w godzinach 14:00-19:00

 

Na wystawie prezentowane są grafiki wielkoformatowe (100×70 cm) w technice serigrafii.

Prace, które znajdą się na wystawie pochodzą z okresu 2013-2021. Przewaga prezentowanych prac to czarno-białe grafiki o wymiarze B2, ale pokazane będą też mniejsze formaty. Wystawa ukazuje łączność pomiędzy motywami narracyjnymi, ilustracyjnymi a abstrakcja liryczną, geometryczną. Artysta pragnie udowodnić sens odwoływania się do tradycji w grafice, oraz wciąż aktualne poruszanie się w obrębie waloru, rastra graficznego.

 

Amadeusz Popek, urodzony 5 lipca 1977 roku w Lublinie.

W latach 1992 -1997 kształcił się w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. Jego specjalizacją było snycerstwo (formy użytkowe). Naukę w liceum zakończył pracą dyplomową ze snycerstwa, zatytułowaną “Drzwi mojego świata” – tryptyk płasko-rzeźbiony. Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Artystycznym UMCS. Ukończył dwie specjalizacje tj. malarstwo i grafikę. Dyplom z malarstwa wykonał pod kierunkiem prof. Mieczysława Hermana, zaś z grafiki pod kierunkiem prof. Zdzisława Niedźwiedzia. Dyplom jego został uhonorowany wyróżnieniem dziekańskim.

W 2003 roku podjął pracę w Daewoo Motor Polska w Lublinie w charakterze plastyka zakładowego. Zajmował się tam projektowaniem folderów, banerów i innych materiałów reklamowych, praktykując umiejętności zdobyte podczas nauki.

Od 2006 roku pracuje na Wydziale Artystycznym UMCS jako asystent w Zakładzie Grafiki Warsztatowej. Od marca 2008 r. przeniesiony został do Zakładu Grafiki Projektowej i Serigrafii. Jako adiunkt prowadzi zajęcia z zakresu grafiki projektowej jak też ilustracji ale przede wszystkim grafiki warsztatowej w technice serigrafii.

W maju 2013 uzyskał tytuł doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne, pracą teoretyczną oraz zestawem grafik o tym samym tytule: „Krajobrazy intymne. Cykl grafik w technice serigrafii”. W swojej działalności artystycznej zajmuję się głównie rysunkiem, także grafiką w technice serigrafii oraz w technikach tj. akwaforta i akwatinta. Prace znajdują sie kolekcjach prywatnych oraz kolekcjach galerii m. In: BWA w Bielsku Bialej oraz Galerii Centrum Nowohudzkiego Centrum Kultury i Sztuki w Krakowie.

Zorganizował 35 wystaw indywidualnych w tym cztery zagraniczne oraz uczestniczył w sumie w 32 wystawach zbiorowych krajowych i międzynarodowych. W dorobku twórczym posiada takie prace jak: z zakresu grafiki edytorskiej są: – ilustracje tomiku wierszy ks. Jana Twardowskiego “Odszukany w cieniu” za aprobatą autora, ostatniego wydanego za jego życia w serii “Ex Oriente Lux” i Fundacji “Villa Polonia”,Lublin 2004 – projekt okładki i ilustracje tomiku Juliana Kawalca “Kochaj mnie za nic” w serii “Ex Oriente Lux”.

Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków od 2002 roku. Pełniłem funkcję funkcję sekretarza GKR przy ZG ZPAP w kadencji 2010-2014. Od lutego 2018 r. członek Okręgu Warszawskiego ZPAP.