Najlepsze dyplomy z pracowni Andrzeja Kaliny

Galeria Stara Prochownia, ul. Boleść 2
Czas trwania wystawy: 18 stycznia – 14 lutego 2022
Galeria czynna codziennie w godz. 14:00-19:00, wstęp wolny

 

Na wystawie prezentowane są najlepsze prace dyplomowe zrealizowane w latach 2020-2021
w Pracowni Grafiki Artystycznej Andrzeja Kaliny
na Wydziale Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

 

Uczestnicy wystawy:
Jan Daciuk
Marta Dawiduk
Lizaveta Krat
Alisa Marchenko
Zuzanna Mieszczanek
Alicja Rau-Dobkowska

 

Instalacje Alicy Marchenko “Immersja” można oglądać w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, ul. Koszykowa 86, budynek A, 1 piętro.

 

 

Dr hab. Andrzej Kalina, Prof. PJATK urodził się w 1952 r. Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie otrzymał dyplom w 1980 r. Wraz z Andrzejem Dworakowskim i Markiem Jaromskim jest członkiem grupy „Warsztat”. W 1990 r. jako jeden z 13 grafików polskich został umieszczony w słowniku grafików świata wydanym w Japonii.

Profesor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, gdzie pełni funkcję prodziekana Wydziału Sztuki Nowych Mediów studiów niestacjonarnych, kierownika Pracowni Grafiki Artystycznej, członka Senatu PJATK, Rady Programowej oraz Komisji ds. Jakości Kształcenia na kierunku Grafika.

Zajmuje się grafiką artystyczną, instalacją, environmentem, sztuką książki, tworzy także obiekty artystyczne. Jego twórczy dorobek jest bardzo bogaty, obejmuje szereg wystaw indywidualnych oraz udział w zbiorowych krajowych i zagranicznych prezentacjach sztuki polskiej. Swoje prace prezentował na ponad 60 wystawach indywidualnych i przeszło 450 wystawach zbiorowych w Polsce i na świecie (m.in. Niemcy, Włochy, Finlandia, Japonia, Węgry, USA, Belgia, Luxemburg, Rosja, Holandia, Francja, Szwajcaria, RPA, Szwecja, Korea). Można je znaleźć w zbiorach m.in. The British Museum w Londynie i MOMA w Nowym Jorku.

Andrzej Kalina jest też laureatem wielu nagród, m.in. 1. Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie (1991) oraz Konkursu Graficznego im. J. Gielniaka w Jeleniej Górze (2015). W  2021 roku został uhonorowany Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.