Poszukujemy pracownika na stanowisko konserwatora

Nabór na wolne stanowisko pracy
w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie, ul. Jezuicka 4,
tel. 22 27 70 601

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• praca w równoważnym systemie czasu pracy, także w soboty, niedziele i święta.
• obsługa techniczna i elektro-akustyczna imprez i zajęć edukacyjnych
• dbanie o sprawność sprzętu elektro-akustycznego,
• dbanie o sprawność techniczną sal, budynków i amfiteatru, wykonywanie drobnych napraw,
• konserwacja urządzeń elektrycznych i oświetlenia w budynku po odłączeniu napięcia,
• czuwanie nad zabezpieczeniem sprzętu technicznego stanowiącego własność SCEK,
• praca także na wysokości powyżej 3 metrów.

SZCZEGÓŁOWY STANOWISKOWY ZAKRES CZYNNOŚCI PODPISYWANY JEST WRAZ Z UMOWĄ O PRACĘ.

Przyjmowanie zgłoszeń ( CV) od 23 do 31 marca 2022 br.:
– drogą e- mail sekretariat@scek.pl

 

Wymagania niezbędne:
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie pracy konserwatora urządzeń, także na wysokości powyżej 3 metrów.
• niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub ścigane z oskarżenia publicznego.
• możliwość pracy w równoważnym systemie czasu pracy, także w soboty, niedziele i święta.
• wykształcenie minimum zawodowe i 2 lata stażu pracy.

Wymagania dodatkowe:
• kwalifikacyjne uprawniające do zajmowanie się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – obsługa instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV i oświetlenia elektrycznego wewnętrznego potwierdzone stosownym dokumentem
• umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w zespole,
• rzetelność, umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku

obrazek informujący o rekrutacji do SCEK