Zuzanna Tomaś – Reinterpretacje

 

Galeria Stara Prochownia, ul. Boleść 2
Czas trwania wystawy: od 17 marca do 18 kwietnia 2022
Galeria czynna codziennie w godz. 14:00-19:00, wstęp wolny

 

 

Prezentowane prace stanowią interpretacje cyfrowe zarejestrowanych fragmentów i etapów powstawania prac malarskich i rysunkowych wykonywanych w technikach tradycyjnych. O ile w tradycyjnym procesie twórczym wiele faz ulega nieustannym przetworzeniom i bezpowrotnej utracie, to zarejestrowane stanowią tworzywo do dalszych poszukiwań twórczych. Same zaś cyfrowe techniki graficzne okazały się w tym procesie niezwykle przydatnymi narzędziami poszerzającymi obszary poszukiwania różnych dróg finalnego rozstrzygnięcia obrazu, czy wielu obrazów opartych na tym samym zapisanym motywie. Wybrane prace są częścią większych cyklów, których jak w całej twórczości, niezmiennym tematem jest człowiek. Wszystkie wykonane zostały w latach 2020-2021.

 

Jestem absolwentką Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.Brałam udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą, między innymi w Bazylei, Brukseli, Paryżu, Freiburgu, Mołdawii. Od ponad 30 lat jestem wykładowcą w Katedrze Ogólnoplastycznej Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie i prowadzę zajęcia z malarstwa i rysunku.

Zuzanna Tomaś