Promocja Talentów. Konkurs plastyczny WERDYKT JURY

Konkurs plastyczny „Promocja talentów 2022” zgromadził 338 prace wykonane przez 112 uczennic i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jury postanowiło przyznać 4 równorzędne nagrody, 10 równorzędnych wyróżnień oraz 41 uczestników uhonorować udziałem w wystawie prezentowanej w przestrzeniach wystawienniczych SCEK, dwóm nauczycielom przyznać dyplom uznania za ich pracę. Jury konkursu obradowało w składzie: Joanna Łabęcka – artysta plastyk – przewodnicząca, Joanna Piątek – artysta plastyk, Marta Kawecka- Smolińska – artysta malarz.


Laureatów zapraszamy na finał, wręczenie nagród i wernisaż wystawy,
który odbędzie się 19 maja 2022 o godz. 16:00
w siedzibie SCEK, ul. Jezuicka 4.
Gratulujemy i do zobaczenia w SCEK!

 

NAGRODY

Maja Olszewska, 17 lat, II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego
Kaja Szmitkowska, 15 lat, Szkoła Podstawowa nr 366
Judyta Majer, 9 lat, Szkoła Podstawowa nr 336
Dominika Mańka, 14 lat, Szkoła Podstawowa nr 212

 

WYRÓŻNIENIA

Marianna Małyska, 11 lat, Szkoła Podstawowa nr 215
Alicja Lewandowska, 13 lat, Szkoła Podstawowa nr 50
Małgorzata Jaros, 14 lat, Szkoła Podstawowa Eduventura
Aleksandra Kowalska, 13 lat, Szkoła Podstawowa nr 373
Katarzyna Pedyk, 14 lat, Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego Vizja
Pola Jankowska, 11,5 lat, Prywatna Szkoła im. Z. i J. Moraczewskich
Roksana Jankowska, 9,5 lat, Prywatna Szkoła im. Z. i J. Moraczewskich
Helena Fabianowska, 10 lat, Szkoła Podstawowa nr 374
Nina Fabianowska, 10 lat, Szkoła Podstawowa nr 374
Aleksandra Turowska, 15 lat, Szkoła Podstawowa nr 404

 

UDZIAŁ W WYSTAWIE

Roch Sobański, 12 lat, Prywatna Szkoła Podstawowa nr 114
Agnieszka Klimecka, 8 lat, Prywatna Szkoła Podstawowa nr 114
Tymon Rogalski, 12 lat, Prywatna Szkoła Podstawowa nr 114
Ola Wieczorek, 7 lat, Prywatna Szkoła Podstawowa nr 114
Antoni Blacha, 11 lat, Prywatna Szkoła Podstawowa nr 114
Pola Majewska, 10 lat, Prywatna Szkoła Podstawowa nr 114
Tadeusz Dyl, 11 lat, Prywatna Szkoła Podstawowa nr 114
Julia Bartosiewicz, 13 lat, Prywatna Szkoła Podstawowa nr  114
Daria Kazimierczak, 8 lat, Prywatna Szkoła Podstawowa nr 114
Zuzia Tybulewicz, 8 lat, Prywatna Szkoła Podstawowa nr 114
Irena Dyl, 10 lat, Prywatna Szkoła Podstawowa nr  114
Liliana Gola, 11 lat, Szkoła Podstawowa nr 50
Franciszek Fedorowicz, 6 lat, Szkoła Podstawowa nr 50
Barbara Ryba, 13 lat, Szkoła Podstawowa nr 257
Anna Piróg, 11 lat, Szkoła Podstawowa nr 257
Kaja Szczepaniak, 12 lat, Szkoła Podstawowa nr 397
Aleksandra Bujnicka, 10 lat, Szkoła Podstawowa nr 374
Aleksandra Langa, 9 lat, Szkoła Podstawowa nr 359
Oliwia Cudek, 12 lat, Wawerskie Centrum Kultury, Filia Falenica
Emilia Łepecka, 14 lat, Szkoła Podstawowa nr 293
Miłosz Kowalczyk, 14 lat, Szkoła Podstawowa nr 261
Jacek Maliszewski, 9 lat, Szkoła Podstawowa nr 319
Hubert Kwiatkowski, 12 lat, Szkoła Podstawowa nr 150
Natalia Doroba, 13,5 lat, Szkoła Podstawowa nr 369
Antoni Pszczółkowski, 13 lat, Szkoła Podstawowa nr 369
Zuzanna Górska, 11 lat, Szkoła Podstawowa nr  369
Weronika Waleszczyńska, 13 lat, Szkoła Podstawowa nr 369
Nina Goździelewska, 13 lat, Szkoła Podstawowa nr 369
Julia Zaborowska, 12 lat,  Szkoła Podstawowa nr 369
Olga Gryz, 13 lat, Szkoła Podstawowa nr 369
Katarzyna Krawczykowska, 15 lat, XXXV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa
Katarzyna Maria Szafran, 11 lat, Szkoła Podstawowa nr 107
Kalina Lesiak, 9 lat, Szkoła Podstawowa nr 127
Oliwia Popowska, 12 lat, Szkoła Podstawowa nr 382
Nela Flis, 15 lat, Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego, Technikum nr 11
Wojciech Stopa, 15 lat, Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego, Technikum nr 11
Gabriela Duczek, 14 lat, Katolicka  Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Skargi
Gloria Wołosiuk, 18 lat, CXXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana
Gabriela Kikoła, 14 lat, Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3
Maria Monika Kozłowska, 16 lat, Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej
Adrianna Urban, 14 lat,  Szkoła Podstawowa nr 257

 

DYPLOM DLA NAUCZYCIELA:

Konrad Lesiak, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 50
Bożena Imasz, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 373

 

Konkurs plastyczny “Promocja Talentów” ma na celu wyłonienie utalentowanych młodych artystów i ich promocję. Konkurs ma formułę otwartą. Tematyka zgłaszanych prac jest dowolna. Zachęcamy uczestników do tworzenia  w ich ulubionych technikach i na ulubione tematy. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów i uczennice warszawskich szkół oraz uczestników zajęć w domach kultury, klubach i placówkach edukacji pozaszkolnej znajdujących się na terenie Warszawy oraz dzieci i młodzieży posiadające status mieszkańca Warszawy. Wszystkich tych, którzy tworzą i chcą swoją twórczość nam pokazać. Wiek uczestnika nie może przekraczać 19 lat. Podstawą do oceny, dokonywanej przez profesjonalne jury, będą minimum trzy prace plastyczne uczestnika wykonane w danym roku szkolnym.

 

Po dwóch pandemicznych latach i organizowaniu konkursu w formie online powracamy do konkursu stacjonarnego. Z wielką radością zorganizujemy w naszych przestrzeniach wystawę pokonkursową prac laureatów.

 

 • Warunkiem dopuszczenia prac do konkursu jest dostarczenie w ustalonym terminie do siedziby organizatora prac wraz z kartą zgłoszenia pracy (przyklejoną na odwrocie każdej pracy) oraz kartą zgłoszenia uczestnika konkursu (prosimy nie podklejać jej do pracy).
 • Warunkiem zakwalifikowania do konkursu jest zgłoszenie minimum 3 prac jednego autora.

 

Organizator przyjmuje tylko prace, które spełniają poniższe kryteria:
– dozwolone techniki: rysunek, malarstwo, grafika;
– format nie może przekroczyć wymiarów 50 cm x 70 cm;
– przyjmujemy prace w zwartym opakowaniu, teczkach;
– nie przyjmujemy prac przestrzennych, przyjmujemy prace bez oprawy;
– prosimy o utrwalenie prac rysunkowych;
– na odwrocie każdej pracy należy przykleić czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia pracy;
– zgłoszenie zbiorowe ze szkoły/placówki powinno zawierać dodatkową listę z nazwiskami i liczbą złożonych prac.

 

TERMINY:

 • Termin przyjmowania prac upływa 4 maja 2022 r.
  Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.
  W przypadku prac przesłanych pocztą/kurierem decyduje data wpływu.
 • Lista prac nagrodzonych zostanie ogłoszona najpóźniej 18 maja 2022 r. na stronie internetowej www.scek.pl.
 • Prace nagrodzone wezmą udział w wystawie, która prezentowana będzie w holu Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, przy ul. Jezuickiej 4.
  Czas trwania wystawy pokonkursowej: 19 maja – 4 września 2022.
 • Laureaci zostaną zaproszeni na finał, wręczenie nagród i wernisaż wystawy, o dacie którego poinformujemy w drugim tygodniu maja.
  edit: FINAŁ odbędzie się 19 maja 2022 o godz. 16:00 w siedzibie SCEK, ul. Jezuicka 4.

 

MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:

 • Prace należy dostarczyć do Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Jezuicka 4,
  od poniedziałku do piątku w godz. 9:30-17:00. Prosimy o zgłaszanie na portierni budynku.
  Możliwość skonsultowania terminu dostarczenia prac.

 

Koordynator konkursu:
Magdalena Ordakowska
22 277 06 10, mordakowska@scek.pl, info@scek.pl

Szczegóły konkursu znajdą Państwo w Regulaminie dostępnym do pobrania poniżej.

 

Pliki do pobrania:
REGULAMIN – Promocja Talentów 2022
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – Promocja Talentów 2022
KARTA UCZESTNIKA KONKURSU – Promocja Talentów 2022
KARTA ZGŁOSZENIA PRACY – Promocja Talentów 2022