IT’S TIME. Cztery pory roku w czasach globalnego ocieplenia

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej i Officine Vittoria zapraszają do Galerii Stara Prochownia SCEK na wystawę It’s Time. Cztery pory roku w czasach globalnego ocieplenia.

Czas trwania wystawy:
od 8 września do 9 października 2022 r.

Wernisaż:
8 września 2022 r., godz. 18.00
Galeria Stara Prochownia SCEK, ul. Boleść 2

Opis wystawy:

Na ekspozycję składa się 40 prac, których celem jest zwrócenie uwagi zwiedzających na niezwykle ważne problemy związane z trwającymi obecne zmianami klimatycznymi. Wystawa “It’s Time”, której kuratorami są Tiziano M. Todi i Alina Picazio, z założenia ma pobudzać do refleksji i przede wszystkim poruszać oraz pomagać w wypracowaniu emocjonalnego stosunku do zastanej rzeczywistości.

Pierwsza, z cyklu kilku planowanych w Polsce i we Włoszech odsłon wystawy “It’s Time” prowadzi widza przez cztery pory roku, będące metaforami czterech złożonych zagadnień. Czyni to przy pomocy wielu różnorodnych praktyk artystycznych: począwszy od malarstwa, poprzez fotografię a skończywszy na rzeźbie i instalacji artystycznej. Wszystkie one tworzą spójną opowieść rozpisaną na wiele głosów.

Artystyczna podróż przez cztery pory roku pozwala poznać lepiej różne, często nieznane szerokiej publiczności, aspekty kryzysu klimatycznego. Czterdziestu prezentowanych twórców z Polski i Włoch postanowiło dać świadectwo wiary w siłę oddziaływania sztuki jako instrumentu pozwalającego pokazać złożoność przyrody w całym jej bogactwie a jednocześnie pomagającego podnosić świadomość, także na poziomie codziennych działań. Autorzy ekspozycji pragną stać się częścią procesu, którego celem jest ochrona wspólnego bogactwa, jakim jest otaczająca nas natura.

Tytuł wystawy „It’s Time” („Już czas”) został zapożyczony z haseł pojawiających się podczas licznych protestów klimatycznych, mających wpłynąć na radykalną społeczną zmianę w podejściu do naszej obecności na planecie.

Projekt dostarcza zatem szeregu refleksji na złożony temat, powierzając jej uczestnikom nie tylko rolę autorów, ale także przewodników, pomagających w zrozumieniu niezwykle skomplikowanych problemów współczesności. Sztuka od zawsze była ekspresyjnym sposobem opowiadania o codzienności. Artyści chcą być aktywnymi interpretatorami świata, w którym żyją, odczytując go na nowo i tłumacząc na właściwy sobie język, który jest sposobem na wypracowanie nowego doświadczanie rzeczywistości.

Tym, co łączy czterdziestu prezentowanych twórców, jest więc chęć stworzenia wspólnego przekazu, swoistej dokumentalnej opowieści, której część stanowią oni sami, biorąc tym samym udział w koniecznej dla naszej planety przemianie.