Zuzanna Maria Białecka I Czas wrócić do domu

Galeria Kazamaty, Stara Prochownia SCEK, ul. Boleść 2

Czas trwania wystawy: 30.09-3.11.2022
wystawa czynna codziennie w godzinach 14:00-19:00, wstęp wolny
Kurator: Remi Urant

PERFORMATYWNE OTWARCIE WYSTAWY
29 września 2022 r., godz. 18.00

Wystawa „Czas wrócić do domu” oraz otwierające ją działanie muzyczno-performatywne to sentymentalny powrót do domu, który opuściła artystka, oraz do fletu poprzecznego, który porzuciła, a którego naukę podejmowała w mieście rodzinnym. Jednocześnie jest to podróż w głąb siebie, skonfrontowanie się ze swoimi lękami i traumami. Zaproszenie do stołu, rozmowy. Do pogodzenia się z tym, co niespełnione.
Wystawa jest również ważna dla artystki, bo stanowi przejście z medium statycznego, jakim jest fotografia, do rozwinięcia i kontynuacji obecnego od blisko dekady w jej życiu medium ruchomego – filmu. Zuzanna po raz drugi sięga po performance, a także wraca do muzyki, która od najmłodszych lat stanowiła istotny aspekt jej życia.

//

The “Time to go home” exhibition, as well as the musical and performative activity that accompanies it’s opening, are a sentimental return to the artists home, from which she has departed. It is also a comeback to the transverse flute that she larnt to play in her hometown, and since abandoned. At the same time, it is a journey into oneself, confronting one’s fears and traumas. An invitation to the table, to a conversation. To coming to terms with what is unfulfilled.
The exhibition is also important to the artist, as it is a transition from a static medium – photography, to the development and continuation of the moving medium – film, which has been present in the artists life for nearly a decade. Zuzanna uses performance in her art for a second time, as well as returning to music, which has been an important aspect of her life from an early age.

Tłumaczenie: Julia Dobrowolska

Z. Białecka