BOTANICA I Magdalena Salome

 

Galeria Abakus, ul. Jezuicka 4
Czas trwania wystawy: 7 listopada – 5 grudnia 2022
Wystawa czynna codziennie w godz. 14:00-19:00, wstęp wolny
Wernisaż 9 listopada 2022, godz. 18:30

 

Botanica to wystawa opowiadająca o subtelnych związkach człowieka z naturą. W sposób metaforyczny i dosłowny. W swoich pracach wykorzystuję naturalne barwniki pozyskane z roślin, które w samej swojej istocie są silnie powiązane z przyrodą.

Tusze/pigmenty roślinne różnią się od tradycyjnych materiałów rysunkowych czy malarskich. Kolory są znacznie bardziej stonowane, harmonijne. Często jeszcze po wielu miesiącach, płótno czy papier nosi w sobie zapach danej rośliny. Rezultaty bywają zaskakujące a eksperyment jest wpisany w charakter samego procesu.

Wystawa “Botanica” zawiera w sobie dwa cykle prac. Seria – “ALGAE” stanowiła moje pierwsze zetknięcie się z samą materią tuszy roślinnych, w której to eksplorowałam nową technikę opowiadając o złożoności roślin i organizmów wodnych. Zaskakujące rezultaty pozwoliły na zaakceptowanie procesu twórczego jako aktu zupełnie nieprzewidywalnego. Nie była to jednak walka z nową materią, a podjęcie wzajemnego współtworzenia na kształt procesów zachodzących w naturalnym środowisku.

Na wystawie prezentowane są również prace z nowego cyklu, w którym za pomocą indywidualnie dobranych barwników roślinnych sportretowałam postaci kobiet – ich archetypy, postaci historyczne oraz te bliskie mi samej.

Magdalena Salome

 

Magdalena Salome żyje i tworzy w Warszawie. W 2018 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem dziekańskim w Pracowni Grafiki Koncepcyjnej i Intermedialnej pod kierunkiem prof. Andrzej Węcławskiego i dr. Mateusza Dąbrowskiego na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W swojej twórczości podejmuje działania łączące naukę ze sztuką. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem, grafiką artystyczną oraz tworzeniem instalacji. Inspirują ją procesy biologiczne, wielowymiarowość postrzegania ich przez pryzmat emocji oraz postawa człowieka wobec natury.

Jej dzieła prezentowane były na wystawach m.in. w Wielkiej Brytanii, Portugalii, na Węgrzech oraz na Słowacji. W Polsce można było je oglądać m.in. w Warszawie, Gdańsku, Rzeszowie, Katowicach oraz Wrocławiu. Jedna z prac Magdaleny Salome znajduje się w zbiorach Polskiej Akademii Nauk.

 

Więcej informacji o  Artystce i jej twórczości:
https://magdalena-salome.com/
Magdalena Salome Facebook