Śmierć i życie I Kaja Kozon

Galeria Abakus, ul. Jezuicka 4
Czas trwania wystawy: 24 lutego – 15 marca 2023
Galeria czynna codziennie w godz.14:00-19:00, wstęp wolny
Wernisaż 24 lutego 2023 r, godz. 18:00

 

Kaja Kozon, ur. 1996 r. w Warszawie. Malarz i rysownik. W latach 2015-2020 studiowała malarstwo olejne na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2020 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem Rektorskim w pracowni dr hab. Piotra Wachowskiego. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie z pierwszą lokatą na liście rankingowej najlepszych absolwentów jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2019/2020.

Kaja Kozon została laureatką Nagrody Fundacji im. Marka Marii Pieńkowskiego w 2016 r. Podczas studiów została nagrodzona za wyniki w nauce Stypendium Rektorskim (2015/16, 2016/17, 2017/18). W 2019 roku została również stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Brała udział w trzynastu wystawach indywidualnych oraz jedenastu wystawach zbiorowych. Prace artystki znajdują się w zbiorach Muzeum Łazienek Królewskich w Warszawie, a także w kolekcjach prywatnych w Polsce, Francji, Turcji, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.

 

PRAKTYKA ARTYSTYCZNA

Praktykę artystyczną skupia na łączeniu symboli oraz postawy medytacyjnej, które stają się względem siebie podmiotami dialogu. To nie artysta maluje, ale obrazy które mówią same to, co chcą wyrazić. Człowiek jest tu więc medium, który akceptuje i rozumie ten nie werbalny rodzaj rozmowy. Artystka nadaje ogromne znaczenie formule “jak”, tym samym redefiniuje pojęcie tworzenia, sprowadzając je do czegoś co wykracza poza ideologiczną nadbudowę, a skupia się na działaniu opartym o współodczuwanie świata zjawisk. W Jej pracach mamy do czynienia z syntetyzowanymi znakami – zaczerpniętymi ze świata widzianego.  Znaki nawiasów transponują się w formy procesu. Wykorzystanie znaków łodzi, prostokątów, skał czy nawiasów – wypełnia wolną przestrzeń obrazu. Te znaki w kontekście wolnej przestrzeni, odzwierciedlają myśli które istnieją w świadomości. Tworzone kompozycje stają się przestrzenią, w której świadomość, obecność i uważność mogą istnieć.