Promocja Talentów 2023 I Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny “Promocja Talentów” ma na celu wyłonienie utalentowanych młodych artystów i ich promocję. Konkurs ma formułę otwartą. Tematyka zgłaszanych prac jest dowolna. Zachęcamy uczestników do tworzenia  w ich ulubionych technikach i na ulubione tematy. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów i uczennice warszawskich szkół oraz uczestników zajęć w domach kultury, klubach i placówkach edukacji pozaszkolnej znajdujących się na terenie Warszawy oraz dzieci i młodzieży posiadające status mieszkańca Warszawy. Wszystkich tych, którzy tworzą i chcą swoją twórczość nam pokazać. Wiek uczestnika nie może przekraczać 19 lat. Podstawą do oceny, dokonywanej przez profesjonalne jury, będą minimum trzy prace plastyczne uczestnika wykonane w danym roku szkolnym.

 • Warunkiem dopuszczenia prac do konkursu jest dostarczenie w ustalonym terminie do siedziby organizatora prac wraz z kartą zgłoszenia pracy (przyklejoną na odwrocie każdej pracy) oraz kartą zgłoszenia uczestnika konkursu (prosimy nie podklejać jej do pracy).
 • Warunkiem zakwalifikowania do konkursu jest zgłoszenie minimum 3 prac jednego autora.

 

Organizator przyjmuje tylko prace, które spełniają poniższe kryteria:
– dozwolone techniki: rysunek, malarstwo, grafika;
– format nie może przekroczyć wymiarów 50 cm x 70 cm;
– przyjmujemy prace w zwartym opakowaniu, teczkach;
– nie przyjmujemy prac przestrzennych, przyjmujemy prace bez oprawy;
– prosimy o utrwalenie prac rysunkowych;
– na odwrocie każdej pracy należy przykleić czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia pracy;
– zgłoszenie zbiorowe ze szkoły/placówki powinno zawierać dodatkową listę z nazwiskami i liczbą złożonych prac.

TERMINY:

 • Termin przyjmowania prac upływa 4 maja 2023 r.
  Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.
  W przypadku prac przesłanych pocztą/kurierem decyduje data wpływu.
 • Lista prac nagrodzonych zostanie ogłoszona najpóźniej 22 maja 2023 r. na stronie internetowej www.scek.pl.
 • Prace nagrodzone wezmą udział w wystawie, która prezentowana będzie w holu Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, przy ul. Jezuickiej 4.
  Czas trwania wystawy pokonkursowej: 25 maja – 3 września 2023.
 • Laureaci zostaną zaproszeni na finał, wręczenie nagród i wernisaż wystawy, który odbędzie się 25 maja 2023 o godz. 16:00 w siedzibie SCEK, ul. Jezuicka 4.

 

MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:

 • Prace należy dostarczyć do Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Jezuicka 4,
  od poniedziałku do piątku w godz. 9:30-16:30. Prosimy o zgłaszanie się na portierni budynku.
  Możliwość skonsultowania terminu dostarczenia prac. W dniach 1-4 maja 2023 godziny pracy biura mogą zostać zmienione.

 

Koordynator konkursu:
Magdalena Ordakowska
22 277 06 10, mordakowska@scek.pl, info@scek.pl

Szczegóły konkursu znajdą Państwo w Regulaminie dostępnym do pobrania poniżej.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
REGULAMIN Konkursu “Promocja Talentów”

Karta Zgłoszenia Uczestnika
Karta zgłoszenia pracy