Wystawy projektu Tryptyk | 13 maja 2023, godz. 18:00

ANKIETA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU


Trzy wernisaże trzech wystaw realizowanych w ramach projektu TRYPTYK

PROJEKT TRYPTYK – trzy narodowości, trzy zmysły, trzy lokalizacje finału. Projekt miał na celu włączenia uchodźców w społeczność szkół i placówek oświatowych dlatego skierowany był do młodzieży pochodzenia polskiego, ukraińskiego i białoruskiego, uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych. W szkolnym, trudnym świecie wielokulturowych różnic, gdzie barierą komunikacyjną młodych ludzi jest język, łącznikiem była sztuka. Uczniowie podjęli się wyzwania stworzenia wystaw w przestrzeni miejskiej m.st.Warszawy. Na tej wystawie prezentujemy jedną z trzech instalacji w przestrzeni miejskiej.

Bardzo ważnym, integracyjnym elementem programu było budowanie poczucia tożsamości, tolerancji, odnajdywanie nici porozumienia, dotarcie do łączących młodych ludzi wartości i potrzeb: usłyszenia, dostrzeżenia, zrozumienia i sensu. Tworzeniu obiektów finalnych wystawy przewodził nurt evironmental art czyli taki rodzaj sztuki wizualnej, który pozwala odbiorcy na wejście do wnętrza stworzonego przez artystę układu przestrzennego i poruszanie się w nim.

12 maja 2023, godzina 12:45
LXV L.O. z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema
ul. Marynarska 2/6 02-674 Warszawa
12 maja 2023, godzina 12:45
LXV L.O. z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema
ul. Marynarska 2/6 02-674 Warszawa
13 maja 2023, godzina 18:00
Amfiteatr Starej Prochowni SCEK
ul. Boleść 2 Stare Miasto Warszawa

 

Doświadczanie
świetlne
dźwiękowe

 

Fotorelacja z warsztatów: