SZTUKA PRZETRWANIA | Wystawa prac Andrzeja Darskiego

Galeria Stara Prochownia SCEK, ul. Boleść 2
Czas trwania wystawy: 18 kwietnia – 14 maja 2024
Galeria czynna codziennie w godz. 14:00-19:00, wstęp wolny
Wernisaż: 25 kwietnia 2024 (czwartek), godz. 18:00

Obecny zestaw prac i wystawa zatytułowana SZTUKA PRZETRWANIA stanowią kontynuację pracy twórczej, która miała swoją prezentację w Galerii Stara Prochownia podczas wystawy METOPY na przełomie września i października 2018 roku. Wystawa obejmuje prace powstałe
w latach 2018-2024, a jest to 11 rzeźbiarskich kompozycji przestrzennych tworzonych z użyciem istniejących przedmiotów oraz 28 prac w formie abstrakcyjnego reliefu o ujednoliconej wielkości, zwykle z polichromowanego drewna wspomaganego różnorodnymi materiałami.

Dlaczego „przetrwania”? – bowiem dla większości prac inspiracją były przypadkowo znalezione, nieraz wiekowe artefakty, które mają teraz swoje miejsce w powstałych dziełach i trwają
w nich nadal – niemal ożywione – wraz ze wspomnieniami zdarzeń, ludzi, nauki, obrazów świata zapamiętanego.

Prezentuję owe prace z nadzieją, że poruszą pozytywnie wrażliwość Odbiorców, którzy własnymi przemyśleniami niedopowiedziane uzupełnią.

Andrzej Darski

 

Andrzej A. Darski urodził się w 1938 roku. Studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej podjął w 1955 roku, dyplom uzyskał w 1962 roku. W trakcie wielu następujących lat tworzył w szerokim obszarze, przede wszystkim projekty architektury obiektów o wielorakim przeznaczeniu, poczynając od dyspozycji urbanistycznych aż po projekty wnętrz, w których znalazły swoje miejsce jego przestrzenne rzeźbiarskie kompozycje, witraże, mozaiki, meble etc. Równolegle powstawały prace fotograficzne, rysunki piórem, a także poezje. Dla autora istotne jest wzajemne przenikanie się, współistnienie różnych dziedzin.

Kontakt
Andrzej Darski
ul. Cyganeczki 7, 02-928 Warszawa
tel.: 501 314 001
e-mail: anadar@onet.eu