Atak na Prochownię

Zapraszamy młodzież w wieku 13-19 lat do zgłaszania swoich pomysłów na wydarzenia: akcje w przestrzeni miejskiej, happeningi, spotkania, przedsięwzięcia animacyjne, wystawy, programy edukacyjne.

Sami decydujecie o formie realizacji Waszej inicjatywy.

  • Dajemy Wam przestrzeń do realizacji działań twórczych,
  • Oferujemy wsparcie koordynacyjne przy poszczególnych etapach projektu,
  • Proponujemy dofinansowanie przedsięwzięcia,
  • Pomożemy w promowaniu całej akcji,
  • Jesteśmy otwarci na Wasze pomysły i nowe kierunki działania.

Pomysłodawcą może być grupa młodzieży gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej lub pojedyncze osoby (13-19 lat). W przypadku, gdy chęć realizacji projektu zgłasza grupa, potrzebne jest wyłonienie z niej lidera, odpowiedzialnego za kontakt i sprawy organizacyjne podczas całego czasu trwania projektu.

Szczegółowe informacje o projekcie Atak na Prochownię