Atak na Prochownię

“Atak na Prochownię” – program wspierający rozwój młodzieżowych inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych. Przedmiotem programu są mini-projekty – inicjatywy tematyczne, których autorami są uczniowie warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Zapraszamy młodzież w wieku 13-19 lat do zgłaszania swoich pomysłów na wydarzenia: akcje w przestrzeni miejskiej, happeningi, spotkania, przedsięwzięcia animacyjne, wystawy, programy edukacyjne.

Z nami możecie podjąć wyzwanie i stworzyć to, co dla Was ważne.
Sami decydujecie o formie realizacji Waszej inicjatywy.

  • Dajemy Wam przestrzeń do realizacji działań twórczych
  • Oferujemy wsparcie koordynacyjne przy poszczególnych etapach projektu
  • Proponujemy dofinansowanie przedsięwzięcia
  • Pomożemy w promowaniu całej akcji
  • Jesteśmy otwarci na Wasze pomysły i nowe kierunki działania

Pomysłodawcą może być grupa młodzieży gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej lub pojedyncze osoby (13-19 lat). W przypadku, gdy chęć realizacji projektu zgłasza grupa, potrzebne jest wyłonienie z niej lidera, odpowiedzialnego za kontakt i sprawy organizacyjne podczas całego czasu trwania projektu.
Kluczowym założeniem akcji „Atak na Prochownię”, jest aktywne wsparcie artystycznych inicjatyw młodych ludzi w wieku 13 – 19 lat. Zaangażowanie w zgłaszany projekt kulturalny, powinno obejmować cały proces jego realizacji – od pomysłu i poprawnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego, poprzez przeprowadzenie działań założonych w projekcie, aż do ewaluacji. Możliwość urzeczywistnienia własnego pomysłu artystycznego ma wykształcić umiejętność świadomego rozwijania pasji u młodzieży i pracy metodą projektową. Zależy nam na pobudzeniu kreatywności młodych ludzi i stworzeniu warunków dla rozwoju młodzieżowych inicjatyw, skupionych wokół wszelkich przejawów aktywności twórczej.

Zgłoszenia i szczegółowe informacje: Martyna Gryżewska, tel. 22 227 06 11, email: mgryzewska@scek.pl

Pliki do pobrania:

Atak na Prochownię – regulamin

Atak na Prochownię – formularz zgłoszenia