Konkurs na Reportaż 2014

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej po raz czwarty towarzyszyło Nagrodzie im. Ryszarda Kapuścińskiego w akcji edukacyjnej dla młodzieży. Konkurs “Mój busz po polsku” dla młodzieży z warszawskich szkół: gimnazjów i liceów już po raz trzeci odwoływał się do zbioru reportaży Ryszarda Kapuścińskiego „Busz po polsku”. Uczestnicy Konkursu mogli zgłaszać prace literackie, fotograficzne, filmowe i dźwiękowe, które…

Czytaj dalej

Konkurs na Reportaż 2015

„Mój Busz po polsku” 2015 został organizowany w ramach działań edukacyjnych związanych z szóstą edycją Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za najlepszy reportaż literacki. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce podczas Warszawskich Targów Książki na Stadionie Narodowym. Prowadząca uroczystość Bożena Dudko, sekretarz Nagrody, przypomniała ideę przedsięwzięcia. – Ryszard Kapuściński cenił młodych czytelników, dlatego też od pierwszej edycji naszej nagrody towarzyszy jej akcja edukacyjna, propagująca twórczość wybitnego reportażysty. Pragniemy…

Czytaj dalej

Konkurs na Reportaż 2016

4 marca 2016, podczas Urodzin Ryszarda Kapuścińskiego w Kinie Atlantic w Warszawie, odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom Konkursu Edukacyjnego dla Młodzieży “Mój busz po polsku”. Na Konkurs, którego inspiracją był tom reportaży “Busz po polsku” Ryszarda Kapuścińskiego, wpłynęło w tym roku 19 zgłoszeń, w tym trzy prace filmowe, które oceniało Jury w stałym składzie: Seweryn…

Czytaj dalej

Konkurs na Reportaż 2017

Edycja konkursu edukacyjnego na reportaż 2017,  dla uczniów warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,  podobnie jak poprzednie edycje, odwoływała się do zbioru reportaży Ryszarda Kapuścińskiego „Busz po polsku”. Prace literackie, fotograficzne, filmowe lub materiał radiowy mogły mieć dowolną formę artystyczną, ale musiały mieć charakter dokumentalny.   Jury w składzie: Elżbieta Brandeburska, doradca metodyczny języka polskiego, przedstawicielka Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjnych…

Czytaj dalej

Konkurs na Reportaż 2018

Konkurs organizowany jest od 2010 roku przez Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej przy współpracy Biura Edukacji m.st. Warszawy oraz Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną bądź dostarczenie przez uczestnika do Biura Konkursu Formularza Zgłoszeniowego oraz pracy inspirowanej książką “Busz po polsku” autorstwa Ryszarda Kapuścińskiego. Praca literacka, fotograficzna, filmowa lub materiał radiowy może mieć dowolną formę artystyczną, ale musi mieć charakter dokumentalny. Konkurs skierowany jest do uczniów warszawskich szkół. Wiek uczestników: 13-19 lat. Do udziału w konkursie mogą przystąpić…

Czytaj dalej

Konkurs Na Reportaż 2019

Coroczny Konkurs edukacyjnym inspirowany wybranymi dziełami Ryszarda Kapuścińskiego rozstrzygnięty! Konkurs towarzyszył Nagrodzie im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki 2018.   Tegoroczna edycja Konkursu, podobnie jak poprzednie, odwoływała się do zbioru reportaży Ryszarda Kapuścińskiego „Busz po polsku”. Do udziału w Konkursie mogli przystąpić uczniowie zgłaszający się indywidualnie lub wytypowani przez szkoły, placówki wychowania pozaszkolnego, domy kultury…

Czytaj dalej