Promocja Talentów 2019

Konkurs plastyczny organizowany w maju w ramach Wiosennych Konfrontacji Dzieci i Młodzieży ma na celu wyłonienie utalentowanych młodych artystów i ich promocję. Podstawą do oceny, dokonywanej przez profesjonalne jury, były minimum trzy prace plastyczne uczestnika wykonane w danym roku szkolnym. Promocja Talentów ma formułę otwartą. Tematyka zgłaszanych prac nie jest określona. Uczestnikami konkursu są uczniowie warszawskich szkół oraz uczestnicy zajęć w domach kultury, klubach…

Czytaj dalej

Promocja Talentów 2018

Tegoroczny konkurs „Promocja młodych talentów dziedzinie plastyki” zgromadził 320 prac wykonanych przez 81 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczestników zajęć w placówkach pozaszkolnych. Jury postanowiło przyznać 6 równorzędnych nagród, 5 wyróżnień oraz wyróżnić 28 uczniów udziałem w wystawie. Skład Jury: Dorota Wielkosielec – artystka w dziedzinie batiku – przewodnicząca Katarzyna Markiewicz – artysta w dziedzinie…

Czytaj dalej

Promocja Talentów 2017

Tegoroczny konkurs „Promocja Młodych Talentów w Dziedzinie Plastyki” zgromadził 684 prace wykonanych przez 184 uczniów warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczestników zajęć w placówkach pozaszkolnych. Jury postanowiło przyznać 5 równorzędnych nagród, 5 wyróżnień oraz wyróżnić 43 uczniów udziałem w wystawie. Skład Jury: Katarzyna Markiewicz – artysta w dziedzinie tkaniny artystycznej Joanna Łabęcka – artysta…

Czytaj dalej

Promocja Talentów 2016

Konkurs „Promocja Młodych Talentów w Dziedzinie Plastyki” 2016 zgromadził 717 prac wykonanych przez 194 uczniów warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczestników zajęć w placówkach pozaszkolnych. Jury postanowiło przyznać 5 równorzędnych nagród, 5 wyróżnień oraz wyróżnić 46 uczniów udziałem w wystawie.

Czytaj dalej

Promocja Talentów 2015

Konkurs „Promocja Talentów” 2015 zgromadził 1106 prac wykonanych przez 267 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczestników zajęć w placówkach pozaszkolnych. Jury postanowiło przyznać 5 równorzędnych nagród, 10 wyróżnień oraz wyróżnić uczniów udziałem w wystawie.

Czytaj dalej

Promocje Talentów 2014

Konkurs „Promocja Młodych Talentów w Dziedzinie Plastyki” 2014 zgromadził 678 prac wykonanych przez 177 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczestników zajęć w placówkach pozaszkolnych. Jury postanowiło przyznać 5 równorzędnych nagród, 5 wyróżnień oraz wyróżnić 27 uczniów udziałem w wystawie.

Czytaj dalej

Promocja Talentów 2013

W ramach Wiosennych Konfrontacji Artystycznych Dzieci i Młodzieży 2013 zorganizowano konkurs plastyczny: „Promocja Talentów”. Nadesłano łącznie 714 prac wykonanych przez 197 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczestników zajęć w placówkach pozaszkolnych. Jury postanowiło przyznać 5 równorzędnych nagród, 8 wyróżnień oraz wyróżnić 31 uczniów udziałem w wystawie.

Czytaj dalej

Promocja Talentów 2012

W ramach Wiosennych Konfrontacji Artystycznych Dzieci i Młodzieży 2012 zorganizowano jeden konkurs plastyczny: „Promocja Młodych Talentów”. Nadesłano łącznie 738 prac wykonanych przez 204 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczestników zajęć w placówkach pozaszkolnych. Jury postanowiło przyznać 5 równorzędnych nagród, 10 wyróżnień oraz wyróżnić 34 uczniów udziałem w wystawie.

Czytaj dalej

Promocja Talentów 2011

Konkurs „Promocja młodych talentów dziedzinie plastyki”2011 zgromadził 492 prace wykonane przez 317 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczestników zajęć w placówkach pozaszkolnych. Jury postanowiło przyznać 5 równorzędnych nagród, 8 wyróżnień oraz wyróżnić 25 uczniów udziałem w wystawie.

Czytaj dalej