Warsztaty filozoficzne Jan Swianiewicz

Warsztaty odbywają się trybem roku szkolnego.
Zapraszamy do zapisów. Szczegóły rekrutacji na warsztaty filozoficzne

Możliwość konsultacji telefonicznej lub osobistej w siedzibie Starej Prochowni SCEK: wtorek godz. 16.00-17.00.
Numer telefonu do Starej Prochowni: 22 635 89 64

 

Historia filozofii

wtorek, godz. 17.00-19.30
Stara Prochownia SCEK, ul. Boleść 2

wiek uczestników: 15-19 lat

Zajęcia łączą elementy wykładu i warsztatów. W przystępny sposób przybliżają ważne zagadnienia z zakresu historii filozofii od antyku do połowy XIX w., wskazując na związki tej dyscypliny z innymi dziedzinami kultury, szczególnie z procesami społeczno-historycznymi.

Warsztatowa forma zajęć uczy wykorzystywać narzędzia filozoficzne do rozwijania istotnych kompetencji, przydatnych w wielu innych dyscyplinach – zdolności krytycznego myślenia, umiejętność precyzyjnego formułowania własnego stanowiska, dostrzegania ukrytych założeń i rzetelnej argumentacji oraz słuchania racji dyskutantów.

Rozwijane kompetencje przydatne są na maturze z filozofii oraz w zawodach Olimpiady Filozoficznej.

Filozofia a nowoczesność

czwartek, godz. 17.00-19.30
Stara Prochownia SCEK, ul. Boleść 2

wiek uczestników: 15-19 lat


Wiodącym tematem spotkań będzie pytanie o nowoczesność: czym charakteryzują się „nasze czasy”? Kiedy się one zaczęły? Czy warto być nowoczesnym?
Dyskutować będziemy o filozofii od połowy XIX wieku, ale także o kluczowych koncepcjach z zakresu socjologii, psychologii, antropologii i politologii.  Wybrane stanowiska, zagadnienia i poglądy przedstawiane będą w porządku organizowanym przez pytanie o filozoficzne ujęcia procesu modernizacji.

Zajęcia stanowią doskonałe przygotowanie do matury lub olimpiady filozoficznej, ale skierowane są również do tych, których interesują różne nauki społeczne.

(Zajęcia finansowane są przez Miasto Stołeczne Warszawa)

Będziemy wdzięczni za podzielenie się z nami Waszymi przemyśleniami, dotyczącymi oferty zajęć dla uczestników indywidualnych, dlatego prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety. Jest ona jednocześnie podsumowaniem dotychczasowych warsztatów. Dziękujemy!

ANKIETA

Prowadzący

Jan Swianiewicz

Doktor filozofii. Pracuje w think thanku forum Idei Fundacji Batorego. Przez 11 lat prowadził zajęcia dla studentów UW. Egzaminator maturalny i ekspert CKE MEN. Członek Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej. Prowadził zajęcia filozoficzne dla młodzieży w trzech liceach, szkole podstawowej i w ramach projektów pozarządowych (m. in. dwukrotnie na Letniej Akademii Filozoficznej SCEK). Specjalizuje się w filozofii dziejów, filozofii społecznej i współczesnej filozofii kontynentalnej.

Kontakt: jswianiewicz@eduwarszawa.pl Termin konsultacji: wtorek godz. 16.00-17.00