Warsztaty historia sztuki Halina Polak

Warsztaty odbywają się trybem roku szkolnego.
Zapraszamy do zapisów. Szczegóły rekrutacji na warsztaty historii sztuki

Możliwość konsultacji telefonicznej lub osobistej w siedzibie SCEK: wtorek godz. 18.15-19.15.
Numer telefonu do pokoju nauczycielskiego: 22 277 06 13

 

Warsztaty historii sztuki: Od faraonów do Tycjana

zajęcia odbywają się w grupach
I grupa: poniedziałek, godz. 16.00-18.15
II grupa: czwartek, godz. 15.00-17.15
SCEK, ul. Jezuicka 4

wiek uczestników: 15-19 lat

Nasze zajęcia kształcą umiejętność bardziej profesjonalnego patrzenia na dzieło sztuki, pomagają rozwinąć indywidualne zainteresowania humanistyczne i artystyczne uczestników oraz przybliżają wiedzę o przemianach w sztuce i twórczości wielkich artystów.

Zajęcia „Od faraonów do Tycjana” przewidują omówienie historii sztuki od paleolitycznych malowideł naskalnych, przez kultury starożytne: Egipt, Mezopotamię, Grecję, Etrurię i Rzym; średniowiecze przedromańskie, romańskie i gotyckie, quattrocento i cinquecento, początki sztuki nowożytnej północnej, aż po sztukę renesansu i manieryzmu w Polsce.

Program będzie realizowany w formie wykładów z prezentacjami multimedialnymi, wzbogacony o oglądanie filmów o sztuce z komentarzem, a także o zajęcia na galeriach MNW .

Warsztaty historii sztuki: Od Caravaggia do Kantora

zajęcia odbywają się w grupach
I grupa: wtorek, godz. 16.00-18.15
II grupa: czwartek, godz. 18.00-20.15
SCEK, ul. Jezuicka 4

wiek uczestników: 15-21 lat

Nasze zajęcia kształcą umiejętność bardziej profesjonalnego patrzenia na dzieło sztuki, pomagają rozwinąć indywidualne zainteresowania humanistyczne i artystyczne uczestników oraz przybliżają wiedzę o przemianach w sztuce i twórczości wielkich artystów.

Zajęcia „Od Caravaggia do Kantora” przewidują omówienie historii sztuki od początków baroku, przez architekturę i rzeźbę, malarstwo flamandów i holendrów w wieku XVII do baroku w Polsce. Następnie zajmiemy się sztuką nowoczesną: klasycyzm, romantyzm, sztuka II poł. XIX wieku z postimpresjonizmem, a zwłaszcza sztuka XX wieku, awangarda przed- i powojenna, aż po zjawiska i terminy sztuki dzisiejszej.

Program będzie realizowany w formie wykładów z prezentacjami multimedialnymi, wzbogacony o oglądanie filmów o sztuce z komentarzem, a także o zajęcia na galeriach MNW i ćwiczenia.

Granice sztuki: warsztaty ze sztuki nowoczesnej

piątek, godz. 16.00-19.30
SCEK, ul. Jezuicka 4

wiek uczestników: 15-21 lat

Warsztaty mają pomóc odpowiedzieć na pytania:

  • Co to jest sztuka współczesna?
  • Czym jest dzieło sztuki?
  • Gdzie są jego granice?
  • Co je wyróżnia spośród innych form ludzkiej aktywności?

Projekt jest pomyślany jako cykl zajęć zarówno w SCEK, jak i na wystawach sztuki współczesnej. W ramach warsztatów odbywają się wykłady z prezentacjami multimedialnymi i dyskusją uczestników, prezentacje tematów przygotowanych samodzielnie przez młodzież, wspólne oglądanie wystaw sztuki współczesnej, spotkania z twórcami, kuratorami i krytykami.

Zakres tematów podejmowanych w ramach projektu obejmuje dzieje sztuki od początku XIX wieku, poprzez pierwsze przemiany (realizm, impresjonizm i postimpresjonizm jako początek nowoczesności), kubizm i awangardy I poł. XX wieku, aż po sztukę po II wojnie w Ameryce, Europie Zachodniej i Polsce.

Laboratorium sztuki nowoczesnej

środa, godz. 16.30-18.00
SCEK, ul. Jezuicka 4

wiek uczestników: 15-19 lat

Program laboratorium ma na celu pomagać zdolnej, zainteresowanej sztuką współczesną młodzieży, wspierać jej dążenia, ułatwiać własne poszukiwania poprzez zajęcia w małych grupach, bądź pracując z nimi indywidualnie.
Siłą rzeczy program zajęć w dużej mierze kształtowany będzie na bieżąco, w miarę potrzeb i zainteresowań uczestników.

Program ten będziemy realizować poprzez: 

  1. Rozmowy i dyskusje o sztuce w ramach dodatkowych konsultacji indywidualnych i grupowych.
  2. Stosowanie metod aktywizujących: pisanie analiz, przygotowywanie i przedstawianie omówienia tematów własnych bądź prezentacji do konkursów i olimpiady, samodzielne studiowanie podanej literatury.
  3. Ćwiczenia w rozwiązywaniu arkuszy maturalnych.
  4. Rozmowy i dyskusje na temat aktualnych wydarzeń artystycznych .
  5. Dyskusje o problemach sztuki współczesnej poruszanych podczas wykładów kolejnej edycji kursu “Sztuka naszych czasów”.
  6. Uczestnictwo w wykładach kursu “Sztuka naszych czasów”.

Osoby zainteresowane prosimy bezpośredni kontakt z prowadzącą zajęcia.

(Zajęcia finansowane są przez Miasto Stołeczne Warszawa)

Będziemy wdzięczni za podzielenie się z nami Waszymi przemyśleniami, dotyczącymi oferty zajęć dla uczestników indywidualnych, dlatego prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety. Jest ona jednocześnie podsumowaniem dotychczasowych warsztatów. Dziękujemy!

ANKIETA

Prowadzący

Halina Polak

Historyk sztuki, nauczyciel, edukator Ukończyła Historię Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, Podyplomowe Studium Pedagogiczne na UW i Podyplomowe Studium Sztuki Nowoczesnej na UAM. Nauczyciel dyplomowany. Współtworzyła założenia matury z historii sztuki, jest autorem arkuszy maturalnych i egzaminatorem od początku reformy maturalnej. Od piętnastu lat związana ze Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej. Stworzyła tam i prowadzi warsztaty przygotowujące młodzież do matury, olimpiady artystycznej oraz studiów artystycznych i humanistycznych. Kontakt:  hpolak@eduwarszawa.pl Termin konsultacji: wtorek godz. 18.15-19.15