Warsztaty literackie Konstanty Pieńkosz

Warsztaty odbywają się trybem roku szkolnego.
Szczegóły dotyczące rekrutacji na warsztaty literackie w SCEK

Możliwość konsultacji telefonicznej lub osobistej w siedzibie SCEK: poniedziałek godz. 16.00-17.00.
Numer telefonu do Starej Prochowni: 22 635 89 64

Warsztaty literackie: Sztuka czytania i interpretacji literatury

poniedziałek, godz. 16.00-19.15

SCEK, ul. Jezuicka 4
wiek uczestników: 13-20 lat

Zajęcia niezbędne dla każdego młodego humanisty, rozbudzają zainteresowania, uczą bezinteresownej fascynacji estetycznej i filozoficznej, stanowią nieodzowną pomoc dla maturzystów, olimpijczyków, poszerzają erudycję i wyrównują braki,  przezwyciężają schematyzm programów szkolnych. Warsztaty uczą sztuki analizy i interpretacji dzieła literackiego oraz zostaną dostosowane do możliwości i poziomu uczniów zdezorientowanych ciągłymi zmianami programów i redukcji listy lektur szkolnych. Uczestnicy w znacznym stopniu uzupełnią i poszerzą wiedzę humanistyczną (niezależnie od decyzji ministerialnych, zawsze mocno zredukowaną w programach szkolnych, nastawionych jedynie na przygotowanie do egzaminów i skrajnie schematycznych). Młodzież pozna różne konwencje i konteksty lekturowe i wartość świata sztuki. Warsztaty oparte są o listę najbardziej wartościowych dzieł, pojawiają się utwory zapomniane albo nie dosyć pamiętane, bez których trudno mówić o przeszłości i zrozumieć współczesność. Program pozwala na odkrywanie wartości wpisanych w tekst dzieła: przede wszystkim dostrzeżenie autonomii literatury i bezinteresownego piękna sztuki, a także rozpoznawanie zagrożeń cywilizacyjnych i duchowych, walka z kiczem, tandetą popkultury.

Klub poetów

środa, godz. 16.00-19.15

SCEK, ul. Jezuicka 4
wiek uczestników: 13-20 lat

Program laboratorium „Klub poetów” jest adresowany do młodzieży uprawiającej własną oryginalną twórczość (wiersze, przekłady ,proza, dramat, esej). Na zajęciach uczestnicy prezentują własne utwory, które stają się przedmiotem analizy, krytyki, ew. korekty. Uczestnicy otrzymają gruntowne przygotowanie teoretycznoliterackie, poznają różne style wypowiedzi artystycznej, sposoby stylizacji, operowania ironią itp. Zajęcia pozwalają młodym poetom odkrywać bogactwo poezji, poznawać własną sztukę, promować młode talenty, uwrażliwiać na urodę języka i dookolnego świata. Ponadto uczą sztuki czytania i interpretacji literatury. Wiedza teoretyczna oparta jest na analizie i poznawaniu wielu dzieł literatury, szczególnie poezji klasycznej i współczesnej. Bardzo przydatna dla wszystkich, niekoniecznie odkrywających u siebie talent literacki. Dla uczestników jest możliwość zorganizowania  wieczorów autorskich i spektakli. Na zajęcia zaproszeni są także uczniowie, którzy nie mogą się pochwalić własną twórczością, ale chcieliby poznać  poezję polską i światową, nauczyć się sztuki interpretacji.

Laboratorium: Przygotowanie do matury i rozszerzanie matury. Klasyka i współczesność.

wtorek, godz. 16.00-19.15

SCEK, ul. Jezuicka 4
wiek uczestników: 15-20 lat

Program adresowany do młodzieży o zainteresowaniach humanistycznych (literatura, historia, sztuka) oraz wszystkich przygotowujących się do studiów, olimpiady oraz nowe zmienionej matury. Program umożliwia gruntowne poznanie wybranych dzieł kanonu klasycznego literatury polskiej i powszechnej oraz współczesnej zarówno żywo obecnych w świadomości, jak zapomnianych (niesłusznie?), podjęcie refleksji na temat uniwersalności i żywotności idei oraz formy artystycznej, ich wpływu na kształtowanie kultury i pamięci narodowej oraz powszechnej. Zajęcia będą uwzględniać potrzeby uczestników wynikające z nowego programu edukacji polonistycznej, zaległości edukacyjnych spowodowanych pandemią i nauczaniem zdalnym, ograniczeniami programów szkolnych podporządkowanym tylko lekturom obowiązkowym, z pominięciem wielu arcydzieł polskiej i światowej klasyki. Szczegółowy program zostanie skorelowany z potrzebami i możliwościami uczestników, trudno wykluczyć konieczność redukcji poważnych braków edukacji szkolnej, co dotyczy wielu uczniów.  Warsztaty uwzględniają szeroki kontekst kulturowy, cywilizacyjny, polityczny itp., uwrażliwiają na piękno słowa, służą kulturze estetycznej, pozwalają rozpoznawać wartości etyczne (patriotyzm, poświęcenie, wrażliwość na cierpienie, krzywdę), zagrożenia ideologiczne, ukazują nieprzemijające bogactwo znaczeń dodawanych przez kolejne pokolenia czytelników.

(Zajęcia finansowane są przez Miasto Stołeczne Warszawa)

Będziemy wdzięczni za podzielenie się z nami Waszymi przemyśleniami, dotyczącymi oferty zajęć dla uczestników indywidualnych, dlatego prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety. Jest ona jednocześnie podsumowaniem dotychczasowych warsztatów. Dziękujemy!

ANKIETA

Prowadzący

Konstanty Pieńkosz

Krytyk literacki, nauczyciel polonista, autor kilkuset esejów, szkiców, recenzji poświęconych poezji współczesnej. Absolwent warszawskiej polonistyki. W latach 1993-2011 nauczyciel polonista w liceum ogólnokształcącym. Juror w konkursach literackich od lat 70-tych. Pracował w redakcjach czasopism literackich (tygodnik i miesięcznik „Literatura”, dwutygodnik „Sycyna” – dział poezji i krytyki literackiej). Kontakt: kpienkosz@eduwarszawa.pl Termin konsultacji: poniedziałek godz. 16.00-17.00