Muzyczni Odkrywcy – Warsztaty Muzyczne

Muzyczni Odkrywcy to cykl 4 spotkań, na których dzieci aktywnie muzykują, poszerzając swoją wiedzę z zakresu historii oraz teorii muzyki. Zajęcia mają formę prezentacji multimedialnej połączonej z interaktywnym warsztatem, wzbogaconym o elementy ćwiczeń i zabaw muzyczno-ruchowych z zakresu rytmiki oraz aktywnego słuchania muzyki.

Zagadnienia poruszane na poszczególnych zajęciach:

 

Możliwość konsultacji telefonicznej lub osobistej w siedzibie SCEK: czwartek godz. 11.30-12.30.
Numer telefonu do pokoju nauczycielskiego: 22 277 06 13.

Tematy spotkań:

  1. Głos ludzki:

– historia, rodzaje głosów ludzkich, zespoły wokalne, wykorzystanie w muzyce, zasady działania oraz higiena głosu, ćwiczenia z zakresu dykcji i emisji głosu, gama (nazwy solmizacyjne), nauka piosenki pt. „Do-re-mi” z musicalu „Dźwięki Muzyki” (muz. R. Rodgers, sł. polskie  A. Ozga).

  1. Instrumenty perkusyjne:

– historia, źródło dźwięku, zasada działania, instrumenty perkusyjne o określonej i nieokreślonej wysokości dźwięku, prezentacja technik gry / nauka gry na prostych instrumentach perkusyjnych, perkusja ciała (body percussion) – warsztat, nauka prostego akompaniamentu do poznanej na 1 zajęciach piosenki, z zastosowaniem perkusji ciała.

  1. Instrumenty dęte:

– historia, źródło dźwięku, zasada działania, instrumenty dęte drewiane, blaszane oraz klawiszowe. Przedstawienie zasad gry na fletach prostych; interaktywne zabawy muzyczno – ruchowe utrwalające poznane instrumenty dęte.

  1. Dyrygentura – co robi dyrygent, podstawy dyrygowania, batuta, gest dyrygencki; przedstawienie różnych sposobów dyrygowania, na przykładzie wybranych dyrygentów; partytura;

Improwizacja – przykłady improwizacji profesjonalistów, ćwiczenia z zakresu improwizacji głosem, ruchem i na instrumentach.

 

Warsztat prowadzi: Izabela Miśkiewicz

Wiek uczestniczek i uczestników: 8-11 lat

Liczebność grupy: od 20 do 25 osób

Terminy spotkań:

wtorki, godz. 11:30-13:45
czwartki, godz. 9:30-11:45

Miejsce: Stara Prochownia SCEK, ul. Boleść 2.

Brak wolnych terminów. Zapisy na rok szkolny 2024/2025 od września 2024 r.

Każda klasa uczestniczy w cyklu 4 spotkań.

Dodatkowe informacje:
Jednocześnie w zajęciach może uczestniczyć jedna klasa licząca maksymalnie 25 osób.
Opiekun zgłaszający klasę odpowiedzialny jest za zachowanie uczniów podczas zajęć.
Zajęcia przeznaczone dla klas 2-4 ze szkół podstawowych (w wieku 8-11 lat).

Kontakt z prowadzącą zajęcia: imiskiewicz@eduwarszawa.pl

Zajęcia finansowane są przez Miasto Stołeczne Warszawa

Szanowni Państwo, będziemy wdzięczni za podzielenie się z nami swoimi przemyśleniami, dotyczącymi oferty zajęć dla grup zorganizowanych w SCEK, dlatego prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety. Jest ona jednocześnie podsumowaniem dotychczasowych warsztatów. Dziękujemy!

ANKIETA

 

Prowadzący

Izabela Miśkiewicz

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na wydziale Kompozycji, Teorii i Edukacji Muzycznej, specjalności Rytmika. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu edukacji muzycznej, choreoterapii i tańca m.in.: Międzynarodowy Kongres Rytmiki w Genewie. W 2001 roku otrzymała Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest nauczycielem Wydziału Rytmiki w ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie. Prowadzi zajęcia  kształcenia słuchu, rytmiki oraz techniki ruchu z dziećmi i młodzieżą. Tworzy autorskie programy oraz przeprowadza warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, takie jak np. projekt Narodowego Instytutu Audiowizualnego „Muzobus” czy warsztaty dla lektorów ogólnopolskiej sieci szkół językowych  Early Stage . Współpracowała m.in. z Akademią Muzyczną w Katowicach, Akademią J. Długosza w Częstochowie, Agencją Artystyczną GRAMI, Festiwalem „Warszawska Jesień”, Europejską Fundacją Inicjatyw Kulturalnych czy zespołem plastyki ruchu Teresy Nowak. Kontakt: imiskiewicz@eduwarszawa.pl Termin konsultacji: czwartek godz. 11.30-12.30