Formularz zgłoszenia – Konkurs Feminatywy

Formularz wypełnia uczestniczka/uczestnik lub w przypadku uczennicy niepełnoletniej/ucznia niepełnoletniego rodzic lub opiekun prawny/opiekunka prawna.

Do formularza należy poza pracą załączyć skan lub zdjęcie podpisanego:

  • formularza – zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na publikowanie wizerunku uczestnika lub uczestniczki Konkursu (załącznik nr 2 do pobrania przy informacji o konkursie na stronie organizatora),
  • w przypadku uczestniczki niepełnoletniej lub uczestnika niepełnoletniego – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/opiekunki prawnej (załącznik nr 3 do pobrania przy informacji o konkursie na stronie organizatora).

Plik – pracę należy podpisać zgodnie ze schematem:
imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, tytuł pracy (np. Jan Nowak, klasa 3, Szkoła Podstawowa nr 33, Wiosna)

Pliki większe niż 7 MB należy wysłać za pomocą wirtualnych dysków. Link do ich pobrania należy wkleić w formularz zgłoszenia.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: feminatywy@eduwarszawa.pl

 

Formularz zgłoszenia - Konkurs Feminatywy
Załącz pracę oraz wypełnione załączniki niezbędne do udziału w konkursie (do 7 MB)
Maksymalny rozmiar pliku: 7MB
*