Formularz zgłoszenia na konkurs “Muzyka i obraz 2021”

Muzyka i Obraz 2021
Mieszkam w Warszawie: *
Forma zgłoszenia prac do konkursu:
*
*
*
*
*
Prześlij pracę (dozwolone formaty: jpg, jpeg, jpe, png; formularz nie przyjmuje plików PDF). Każdy plik powinien być zatytułowany zgodnie ze schematem: imię i nazwisko Uczestnika/ki, wiek, tytuł pracy (jeżeli jest), nazwa szkoły np. Jan Nowak, 10 lat, Moja Warszawa, Szkoła Podstawowa nr 3 *
Maksymalny rozmiar pliku: 5MB
Prześlij pracę (dozwolone formaty: jpg, jpeg, jpe, png). Każdy plik powinien być zatytułowany imieniem i nazwiskiem Uczestnika oraz tytułem pracy.
Maksymalny rozmiar pliku: 5MB