Karta zgłoszenia

„Poranki Muzyczne” oraz zajęcia „Słucham i maluję” w SCEK
w roku szkolnym 2016/2017.