Konkurs na Reportaż 2018

Konkurs organizowany jest od 2010 roku przez Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej przy współpracy Biura Edukacji m.st. Warszawy oraz Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną bądź dostarczenie przez uczestnika do Biura Konkursu Formularza Zgłoszeniowego oraz pracy inspirowanej książką “Busz po polsku” autorstwa Ryszarda Kapuścińskiego. Praca literacka, fotograficzna, filmowa lub materiał radiowy może mieć dowolną formę artystyczną, ale musi mieć charakter dokumentalny. Konkurs skierowany jest do uczniów warszawskich szkół. Wiek uczestników: 13-19 lat. Do udziału w konkursie mogą przystąpić uczniowie zgłaszający się indywidualnie lub uczniowie wytypowani przez szkoły, placówki wychowania pozaszkolnego, domy kultury, biblioteki.


Jury w składzie:

Elżbieta Brandeburska – doradca metodyczny języka polskiego przedstawicielka Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjnych i Społecznych oraz Szkoleń,
Wojciech Feliksiak – polonista, Dyrektor Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej,
Konstanty Pieńkosz – polonista, krytyk literacki,

po zapoznaniu się z pracami postanowiło przyznać następujące nagrody:

NAGRODA
Jagoda Maciejewska
ze Szkoły Podstawowej nr 364
za reportaż filmowy pt.: „Jak odpowiedzialnie korzystać z mediów społecznościowych?”

oraz dwa równorzędne wyróżnienia:
Alicja Adamczyk
ze Szkoły Podstawowej nr 367 za reportaż literacki pt.: „Zgubne dobrodziejstwo”
Kamila Szymańska  z oddziału gimnazjalnego w  XCIV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka za reportaż literacki pt.: „Za granicą”

Wręczenie nagród w konkursie odbyło się podczas Warszawskich Targów Książki organizowanych na PGE Narodowym. Laureatki, 19 maja 2018 roku, podczas Dnia Reportażu miały okazję spotkać się z autorami nominowanymi do nagrody głównej oraz odebrały dyplomy i upominki z rąk: Włodzimierza  Paszyńskiego, prezydenta m.st. Warszawa, Wojciecha Feliksiak, dyrektora SCEK, Bożeny Dudko, sekretarz Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego.
Gratulujemy młodym autorkom!

 

Zapraszamy do obejrzenia nagrodzonego filmu:

 

oraz zapoznania się z wyróżnionymi pracami:

Alicja Adamczyk “Zgubne dobrodziejstwo”
Kamila Szymańska “Za granicą”

 

 

Partnerzy:                               

     

 

 

Koordynator konkursu:
Magdalena Kostrzewa
e-mail: mkostrzewa@scek.pl; info@scek.pl
tel.: 22 277 06 10