Konkurs Wiedzy o Warszawie

Konkurs „Warszawa – Moje Miasto” skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy interesują się historią, architekturą, sztuką, kulturą i folklorem Warszawy, a także pragną rozwinąć umiejętność pracy w trybie projektu zwieńczonego publiczną prezentacją. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie prezentacji o Warszawie. Forma prezentacji oraz jej temat są dowolne. Prezentacje ocenia jury wyłonione przez organizatora konkursu. Czas prezentacji nie powinien przekraczać dwudziestu minut.

Najbliższa edycja Konkursu planowana jest na maj 2018 roku.

 Ocenie podlegają:

  • Interesujący dobór tematów;
  • Oryginalna forma prezentacji;
  • Zawartość merytoryczna prezentacji, czyli informacje pochodzące z literatury, a także zebrane samodzielnie wiadomości.

Dodatkowe informacje:

  • Uczestnicy zgłaszają się do konkursu indywidualnie lub zgłaszają ich szkoły.
  • Prezentacje konkursowe wraz z podpisaną odręcznie Kartą Uczestnika należy dostarczyć do siedziby SCEK, przy ul. Jezuickiej 4 w Warszawie.
  • W konkursie mogą wziąć udział prezentacje autorstwa tylko jednej osoby. Organizator nie przewiduje prezentacji zbiorowych.
  • Uczestnicy przeglądu prezentują prace konkursowe podczas dwóch dni przeglądu. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród połączone z prezentacją najlepszych prac ma miejsce podczas uroczystej gali finałowej.