Konkurs Wiedzy o Warszawie

Konkurs „Warszawa – Moje Miasto” skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych, którzy interesują się historią, architekturą, sztuką, kulturą i folklorem Warszawy, a także pragną rozwinąć umiejętność pracy w trybie projektu zwieńczonego publiczną prezentacją. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie prezentacji o Warszawie. Forma prezentacji oraz jej temat są dowolne. Prezentacje ocenia jury wyłonione przez organizatora konkursu. Czas prezentacji nie powinien przekraczać dwudziestu minut.

Ocenie podlegają:

  • Interesujący dobór tematów;
  • Oryginalna forma prezentacji;
  • Zawartość merytoryczna prezentacji, czyli informacje pochodzące z literatury, a także zebrane samodzielnie wiadomości.

Dodatkowe informacje:

  • Uczestnicy zgłaszają się do konkursu indywidualnie lub zgłaszają ich szkoły.
  • Prezentacje konkursowe wraz z podpisaną odręcznie Kartą Uczestnika należy dostarczyć do siedziby SCEK, przy ul. Jezuickiej 4 w Warszawie.
  • W konkursie mogą wziąć udział prezentacje autorstwa tylko jednej osoby. Organizator nie przewiduje prezentacji zbiorowych.
  • Uczestnicy przeglądu prezentują prace konkursowe podczas dwóch dni przeglądu. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród połączone z prezentacją najlepszych prac ma miejsce podczas uroczystej gali finałowej.

Konkurs “Warszawa – Moje Miasto” został zawieszony. 

Archiwum Wydarzeń