Konkurs Wokalny

Warszawski Festiwal Wokalny

Festiwal adresowany jest do młodzieży, która chciałaby zaprezentować swoje umiejętności wokalne przed profesjonalnym jury.

Cele konkursu to:

 1. Umożliwienie młodym wykonawcom i twórcom prezentacji dorobku artystycznego.
 2. Prezentacja nowej twórczości muzycznej i literackiej.
 3. Podnoszenie poziomu wykonawczego poprzez wymianę doświadczeń.
 4. Rozpowszechnianie wartościowych tekstów utworów wokalnych.
 5. Propagowanie kultury muzycznej wśród uczniów warszawskich szkół podstawowych
  i ponadgimnazjalnych.

Uczestnikami konkursu mogą być:

 1. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie
  m. st. Warszawy, w wieku od 13 do 20 lat;
 2. Uczestnicy zajęć w domach kultury, klubach i placówkach edukacji pozaszkolnej,
  zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy, w wieku od 13 do 20 lat;
 3. Pasjonaci zgłaszający się do konkursu indywidualnie, mieszkający na terenie
  m.st Warszawy, w wieku od 13 do 20 lat.

Koordynatorka organizacyjna konkursu: Nika Warszawska, tel.:22 277 06 18, e-mail: nwarszawska@eduwarszawa.pl, lub:scek@eduwarszawa.pl

Koordynatorka merytoryczna konkursu: Urszula Napiórkowska – wokalistka, dykcjonistka, kreatorka głosu w zakresie wymowy i śpiewu.

Poprzednie edycje: