Konkurs Wokalny

Warszawski Festiwal Wokalny

Przyjmujemy zgłoszenia do III edycji Warszawskiego Festiwalu Wokalnego!

 

Uczestnikami konkursu mogą być:
– uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie st. Warszawy,
– uczestnicy zajęć w domach kultury, klubach i placówkach edukacji pozaszkolnej, zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy,
– pasjonaci, zgłaszający się do konkursu indywidualnie.

Kandydaci muszą spełniać kryterium wieku: 13 – 20 lat.

Obowiązkowo zapoznaj się z Regulaminem i Informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
Wydrukuj i wypełnij Kartę uczestnika. Przynieś ją do biura SCEK lub wyślij na info@scek.pl.

Regulamin_Warszawski Festiwal Wokalny_2019
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych_WFW
Karta Uczestnika_III Warszawski Festiwal Wokalny

Masz pytania? Skontaktuj się z koordynatorką konkursu: Agatą Szocińską, tel.:22 277 06 09, e-mail: aszocinska@scek.pl, lub: info@scek.pl

Koordynator merytoryczny konkursu: Urszula Napiórkowska – wokalistka, dykcjonistka, kreatorka głosu w zakresie wymowy i śpiewu.

Festiwal adresowany jest do młodzieży, która chciałaby zaprezentować swoje umiejętności wokalne. Warszawski Festiwal Wokalny jest też doskonałą okazją, żeby zaprezentować swoją twórczość szerokiej publiczności w malowniczym Amfiteatrze Starej Prochowni SCEK!

Poprzednie edycje:

II Warszawski Festiwal Wokalny 2018 I Warszawski Festiwal Wokalny „Wiślane Impresje”