Konkursy Teatralne

Wiosną każdego roku realizowane są dwa konkursy teatralne (w kategorii dziecięcej do 12 roku życia; w młodzieżowej 13-21 lat). Ich głównym celem jest prezentacja osiągnięć artystycznych amatorskich zespołów teatralnych, inspirowanie do twórczych poszukiwań nowych form pracy scenicznej, rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży kulturą teatralną, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń instruktorów, pedagogów i animatorów życia teatralnego.

„Melpomena w szkolnej ławce” – kategoria dziecięca

„Warszawski festiwal teatralny młodych w Starej Prochowni” – kategoria młodzieżowa