Kurs Wiedzy o Sztuce Współczesnej

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 odbędzie się kontynuacja X edycji Kursu Wiedzy o Sztuce Współczesnej, zatytułowana „Sztuka w czasach zarazy”.

Uczestników X edycji zapraszamy na 9 wykładów, które zostały odwołane w poprzednim roku szkolnym, ze względu na pandemię koronawirusa, oraz na drugie spotkanie z czołową artystką polskiej sztuki krytycznej Katarzyną Kozyrą.

Wykłady będą odbywały się w wybrane środy, w godz. 18:00-19:30 i będą dostępne w dwóch formach – stacjonarnej w SCEK oraz poprzez transmisję online w aplikacji Microsoft Teams.

HARMONOGRAM: 

7 października – prof. dr hab. Marta Leśniakowska
Ruiny: kulturowy topos Europy

14 października
 – dr Aleksandra Jatczak
Pantalony, bikini czy topless – w czym przez ostatnie 100 lat chodzono na plażę?

21 października 
– mgr Joanna Falkowska-Kaczor
Marcel Duchamp – żart, prowokacja, rewolucja?

28 października
 – mgr Marek Stępień
Powojenne przemiany w sztuce polskiej. Awangarda w realnym socjalizmie do 1980 roku

4 listopada
 – dr Aleksandra Jatczak
Kolor, skuter i Rzym – fenomen mody włoskiej
– UWAGA, ZMIANA TERMINU: WYKŁAD ODBĘDZIE SIĘ 10 LISTOPADA!!

18 listopada 
– prof. dr hab. Marta Leśniakowska
Dwór – dworek – styl dworkowy: utopia retrospektywna

25 listopada
 – prof. dr hab. Waldemar Baraniewski
Co słychać? Najnowsza sztuka polska
– UWAGA, ZMIANA TERMINU: WYKŁAD ODBĘDZIE SIĘ 27 LISTOPADA!!

2 grudnia
 – prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska
Leonardo da Vinci i sztuka początku XXI wieku. Inspiracje

9 grudnia
– dr Aleksandra Jatczak
Czasy, które pokochały fotografię mody – o tym jak w II połowie XX wieku zdjęcia wyparły rysunek z systemu mody.

Spotkanie z Katarzyną Kozyrą odbędzie się w nowym roku.

XI edycja – dla nowych uczestników, zaplanowana jest na rok szkolny 2021/2022.

Koordynator merytoryczny: Halina Polak, historyk sztuki 
W razie pytań prosimy o kontakt: info@scek.pl

Nasze wykłady, skierowane są do szerokiej grupy słuchaczy zainteresowanych głębszym poznaniem sztuki XX wieku, a w szczególności do nauczycieli, młodzieży, maturzystów, kandydatów na studia i studentów kierunków humanistycznych. Prowadzą je znakomici wykładowcy, między innymi:

  • prof. dr hab. Maria Poprzęcka (UW)

Do 2008 dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Podyplomowego Studium Muzealniczego IHS UW oraz Kierownik Zakładu Dziejów Myśli o Sztuce. Od 1998 prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Członkini Polskiej Akademii Umiejętności oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Od 1998 roku Prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Członkini Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Głównym przedmiotem jej zainteresowań jest malarstwo XIX wieku oraz sztuka współczesna i ich szeroki kontekst krytyczny i teoretyczny. Bardzo istotne są dla niej zagadnienia metodologiczne i aksjologiczne, zwłaszcza wynikające z badań nad sztuką nowoczesną. Organizuje konferencje metodologiczne. Autorka wielu publikacji. Współautorka „Sztuki Świata”.

  • prof. dr hab. Iwona Luba (UW)

Kieruje Zakładem Historii Sztuki i Kultury Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki UW.  Wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetu Warszawskiego. Badaczka sztuki polskiej i europejskiej XIX i XX wieku. Organizatorka wystawy Rok 1955 (Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, Królikarnia, 2005). Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Lanckorońskich. Członkini Rady Naukowej Instytutu Historii Sztuki UW, Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Komitetu Głównego Olimpiady Artystycznej, współza­łożycielka i członkini Stowarzyszenia Przyjaciół Olimpiady Artystycznej, współzałożycielka i członkini Rady Naukowej Fundacji ARS AURO PRIOR. Autorka pracy doktorskiej Dialog nowoczesności z tradycją. Malarstwo polskie dwudziestolecia międzywojennego (Warszawa 2004).

  • mgr Przemysław Głowacki

Historyk sztuki, pracownik Muzeum Narodowego w Warszawie. Absolwent historii sztuki UW, autor pracy o architekturze współczesnej u prof. Marii Poprzęckiej. Współpracownik Laboratorium Edukacji Twórczej w CSW Zamek Ujazdowski. Prowadzi zajęcia ze studentami kulturoznawstwa na UKSW. Zajmuje się szeroko pojętą edukacją muzealną, prowadzi warsztaty i wykłady dla młodzieży oraz dorosłych. Jest członkiem Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Olimpiady Artystycznej. Wyróżniony odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”.

  • prof. dr hab. Waldemar Baraniewski (ASP)

Historyk sztuki, pracownik Zakładu Historii Sztuki i Kultury Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym przedmiotem jego badań jest historia sztuki XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień sztuk przestrzennych (architektury i rzeźby) oraz problematyki funkcjonowania sztuki w kręgu systemów totalitarnych. Zajmuje się również krytyką artystyczną i historią artystycznych kontaktów polsko-niemieckich. Opublikował m.in.: „Kazimierz Skórewicz. Architekt, konserwator, badacz architektury, 1866-1950” (2000), „Ideologia w architekturze Warszawy okresu realizmu socjalistycznego” (1996). Współorganizował wystawy w Muzeum Narodowym oraz w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Należy do Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA.

  • mgr Dorota Płuciennik

Historyczka sztuki po Uniwersytecie Warszawskim, skończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki na UW i edukację historii sztuki na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Jest egzaminatorką, weryfikatorką maturalną oraz konstruktorką zadań maturalnych z historii sztuki. Pracuje jako nauczycielka przedmiotu w liceach i szkołach policealnych w Warszawie. Autorka  programów nauczania historii sztuki dla obu typu szkół.

  • mgr Marek Stępień

Artysta plastyk i historyk sztuki. Pracownik Liceum Rzemiosł Artystycznych i UW. Debiutował 1984 roku w nurcie kultury niezależnej. Wykładowca i popularyzator historii sztuki, w szczególności sztuki współczesnej. Nauczyciel w liceum  i wykładowca uniwersytecki (Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW).

Chcemy, aby nasze zajęcia były atrakcyjne zarówno dla nowych słuchaczy, jak też i dla tych, którzy uczestniczyli w poprzednich odsłonach cyklu. Część tematów będzie zupełnie nowa, a niektóre wykłady pogłębią pewne zagadnienia obecne wcześniej. Kursanci na zakończenie zajęć będą mogli otrzymać świadectwo ukończenia kursu.

Poprzednie Edycje