Kurs Wiedzy o Sztuce Współczesnej

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, wykłady zaplanowane na 1 i 15 kwietnia zostają odwołane. 

Zapraszamy do udziału w X Jubileuszowej Edycji Kursu Wiedzy o Sztuce Współczesnej 2019/2020, zatytułowanej „Piękno Nowoczesności”!

PROGRAM KURSU:

9 października
Czy sztuka współczesna może być piękna?
 / mgr Marek Stępień

16 października
Marina Abramović. Przekraczając granice
 / mgr Przemysław Głowacki

23 października
Londyn – Paryż – Nowy Jork: wielkie wystawy światowe jako tekst kulturowy
 / prof. dr hab. Marta Leśniakowska

6 listopada
Monachium – Ateny nad Izerą w czasach Wittelsbachów i narodowego socjalizmu
 / mgr Dorota Płuciennik

13 listopada
Sztuka Berlina szalonych lat 20-tych. Wariacje na temat nowoczesności
 / prof. dr hab. Iwona Luba

20 listopada
Piękno kubizmu
 / mgr Przemysław Głowacki

27 listopada
Sztuka obrzydliwa /
 prof. dr hab. Maria Poprzęcka

4 grudnia
Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu (PeWuKa) 1929 w dziesięciolecie odzyskania niepodległości /
 mgr  Dorota Płuciennik

11 grudnia
Dinner party
 / prof. dr hab. Maria Poprzęcka

18 grudnia
Katarzyna Kozyra – czołowa skandalistka polskiej sceny artystycznej / mgr Halina Polak, nauczyciel SCEK

8 stycznia
Kicz, sztuka szczęścia?
 / prof. dr hab. Waldemar Baraniewski

15 stycznia
Wokół hali stulecia – wrocławskie tereny wystawowe 1913-1929, od wystawy stulecia po wystawę Werkbundu 
/ mgr Dorota Płuciennik

22 stycznia
Matisse i Picasso. Kaplica różańcowa w Vence oraz Kaplica „Wojna i Pokój” w Vallauris
 / mgr Przemysław Głowacki

29 stycznia
Spotkanie z Katarzyną Kozyrą, czołową artystką polskiej sztuki krytycznej / Stara Prochownia SCEK, ul. Boleść 2, godz. 17:00

5 lutego
Gorączka muzealna
 / prof. dr hab. Marta Leśniakowska

26 lutego
Petersburg srebrnego wieku. Awangarda przed końcem świata
 / prof. dr hab. Iwona Luba

4 marca
Wokół Hali stulecia – wrocławska Wystawa Ziem Odzyskanych (WZO) 1948
 / mgr Dorota Płuciennik

11 marca
Spektakularne kariery – Julian Schnabel / prof. dr hab. Waldemar Baraniewski

18 marca
Leonardo da Vinci i sztuka początku XXI wieku. Inspiracje
 / prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska

25 marca
Dwór – dworek – styl dworkowy: utopia retrospektywna?
 / prof. dr hab. Marta Leśniakowska

1 kwietnia
Ruiny: kulturowy topos Europy / prof. dr hab. Marta Leśniakowska

15 kwietnia
Marcel Duchamp – żart, prowokacja, rewolucja? / mgr Joanna Falkowska-Kaczor

22 kwietnia
Czasy, które pokochały fotografię mody – o tym jak w II połowie XX wieku zdjęcia wyparły rysunek z systemu mody
/ mgr Aleksandra Jatczak

6 maja
Powojenne przemiany w sztuce polskiej. Awangardy w realnym socjalizmie od 1989 roku
 / mgr Marek Stępień

13 maja
Co słychać? Najnowsza sztuka polska
 / prof. dr hab. Waldemar Baraniewski

20 maja
Kolor, skuter i Rzym – fenomen mody włoskiej
 / mgr Aleksandra Jatczak

27 maja
Pantalony, bikini czy topless – w czym przez ostatnie 100 lat chodzono na plażę
 / mgr Aleksandra Jatczak

Wykłady odbywają się w wybrane środy w godzinach 18:00-19:30.
Opłata za kurs 200 PLN.Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz kolejność uiszczenia opłaty.

W celu dokonania rezerwacji miejsca, prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia na adres mailowy: info@scek.pl

Karta Zgłoszenia X edycja

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Regulamin_X edycja

Koordynator merytoryczny: Halina Polak, historyk sztuki
Koordynator organizacyjny: Agata Szocińska – Oleksiak 
W razie pytań prosimy o kontakt: Agata Szocińska-Oleksiak 22/277 06 09, aszocinska@scek.pl

Nasze wykłady, skierowane są do szerokiej grupy słuchaczy zainteresowanych głębszym poznaniem sztuki XX wieku, a w szczególności do nauczycieli, młodzieży, maturzystów, kandydatów na studia i studentów kierunków humanistycznych. Prowadzą je znakomici wykładowcy, między innymi:

  • prof. dr hab. Maria Poprzęcka (UW)

Do 2008 dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Podyplomowego Studium Muzealniczego IHS UW oraz Kierownik Zakładu Dziejów Myśli o Sztuce. Od 1998 prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Członkini Polskiej Akademii Umiejętności oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Od 1998 roku Prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Członkini Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Głównym przedmiotem jej zainteresowań jest malarstwo XIX wieku oraz sztuka współczesna i ich szeroki kontekst krytyczny i teoretyczny. Bardzo istotne są dla niej zagadnienia metodologiczne i aksjologiczne, zwłaszcza wynikające z badań nad sztuką nowoczesną. Organizuje konferencje metodologiczne. Autorka wielu publikacji. Współautorka „Sztuki Świata”.

  • prof. dr hab. Iwona Luba (UW)

Kieruje Zakładem Historii Sztuki i Kultury Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki UW.  Wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetu Warszawskiego. Badaczka sztuki polskiej i europejskiej XIX i XX wieku. Organizatorka wystawy Rok 1955 (Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, Królikarnia, 2005). Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Lanckorońskich. Członkini Rady Naukowej Instytutu Historii Sztuki UW, Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Komitetu Głównego Olimpiady Artystycznej, współza­łożycielka i członkini Stowarzyszenia Przyjaciół Olimpiady Artystycznej, współzałożycielka i członkini Rady Naukowej Fundacji ARS AURO PRIOR. Autorka pracy doktorskiej Dialog nowoczesności z tradycją. Malarstwo polskie dwudziestolecia międzywojennego (Warszawa 2004).

  • mgr Przemysław Głowacki

Historyk sztuki, pracownik Muzeum Narodowego w Warszawie. Absolwent historii sztuki UW, autor pracy o architekturze współczesnej u prof. Marii Poprzęckiej. Współpracownik Laboratorium Edukacji Twórczej w CSW Zamek Ujazdowski. Prowadzi zajęcia ze studentami kulturoznawstwa na UKSW. Zajmuje się szeroko pojętą edukacją muzealną, prowadzi warsztaty i wykłady dla młodzieży oraz dorosłych. Jest członkiem Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Olimpiady Artystycznej. Wyróżniony odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”.

  • prof. dr hab. Waldemar Baraniewski (ASP)

Historyk sztuki, pracownik Zakładu Historii Sztuki i Kultury Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym przedmiotem jego badań jest historia sztuki XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień sztuk przestrzennych (architektury i rzeźby) oraz problematyki funkcjonowania sztuki w kręgu systemów totalitarnych. Zajmuje się również krytyką artystyczną i historią artystycznych kontaktów polsko-niemieckich. Opublikował m.in.: „Kazimierz Skórewicz. Architekt, konserwator, badacz architektury, 1866-1950” (2000), „Ideologia w architekturze Warszawy okresu realizmu socjalistycznego” (1996). Współorganizował wystawy w Muzeum Narodowym oraz w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Należy do Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA.

  • mgr Dorota Płuciennik

Historyczka sztuki po Uniwersytecie Warszawskim, skończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki na UW i edukację historii sztuki na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Jest egzaminatorką, weryfikatorką maturalną oraz konstruktorką zadań maturalnych z historii sztuki. Pracuje jako nauczycielka przedmiotu w liceach i szkołach policealnych w Warszawie. Autorka  programów nauczania historii sztuki dla obu typu szkół.

  • mgr Marek Stępień

Artysta plastyk i historyk sztuki. Pracownik Liceum Rzemiosł Artystycznych i UW. Debiutował 1984 roku w nurcie kultury niezależnej. Wykładowca i popularyzator historii sztuki, w szczególności sztuki współczesnej. Nauczyciel w liceum  i wykładowca uniwersytecki (Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW).

Chcemy, aby nasze zajęcia były atrakcyjne zarówno dla nowych słuchaczy, jak też i dla tych, którzy uczestniczyli w poprzednich odsłonach cyklu. Część tematów będzie zupełnie nowa, a niektóre wykłady pogłębią pewne zagadnienia obecne wcześniej. Kursanci na zakończenie zajęć będą mogli otrzymać świadectwo ukończenia kursu.

Poprzednie Edycje

 

 

Korzenie Współczesności
Sztuka Naszych Czasów
 

Oblicza Nowoczesności
Sztuka Naszych Czasów
 

Drogi Nowoczesności
Sztuka Naszych Czasów
 

Konteksty Nowoczesności
Sztuka Naszych Czasów
 

Blaski i Cienie Nowoczesności
Sztuka Naszych Czasów
 

Rozterki Nowoczesności
Sztuka Naszych Czasów
 

Jaka Nowoczesność?
Sztuka Naszych Czasów
 

„Nowoczesność a Współczesność”
Sztuka Naszych Czasów
Odsłona I
2010/2011
Odsłona II
2011/2012
Odsłona III
2012/2013
Odsłona IV
2013/2014
Odsłona V
2014/2015
Odsłona VI
2015/2016
Odsłona VII
2016/2017
Odsłona VIII
2017/2018