Lekcja w Teatrze

Sześciolatki, Szkoła Podstawowa: 

Warsztat “Teatr cieni”
Adaptacja baśni, bajek i legend. Warsztat dodatkowo oparty jest o zjawisko światłocienia.
Na warsztatach, przy użyciu prostych technik plastycznych, dzieci samodzielnie wykonają lalkę teatru cieni. Następnie uczestnicy stworzą na podstawie wybranej przez siebie baśni spektakl teatru cienia. Poziom trudności jest dostosowany do wieku uczestników.

Warsztat prowadzi: Katarzyna Podurgiel
Terminy spotkań:

Poniedziałek 9:30-12:30
Wtorek 9:00-11:15
Środa 10:30-13:30
Czwartek 9:00-11:15
Piątek 9:00-12:00

Miejsce: Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, Jezuicka 4

Dodatkowe informacje o wszystkich warsztatach: Jednocześnie w zajęciach może uczestniczyć jedna klasa licząca maksymalnie 20 osób. Opiekun zgłaszający klasę odpowiedzialny jest za zachowanie uczniów podczas zajęć.

Zapisy: za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (link do formularza).

Zajęcia finansowane są przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Szkoły ponadpodstawowe

Warsztaty teatralne dla szkół ponadpodstawowych mają na celu rozwijanie zdolności aktorskich młodzieży, pobudzanie kreatywności poprzez konstruowanie własnych etiud, rozwijanie wyobraźni i świadomości ciała, praca z tekstem, kontakt, działania z partnerem, etiudy, emocje, monolog wewnętrzny a tekst, metody pracy nad postacią, dialog z partnerem, rozwijanie spontaniczności, improwizacje, metody interpretacji tekstu, emisja głosu, technika mowy, zadania aktorskie na tekście.

Warsztat zawiera trzy bloki ćwiczeń:

• WYOBRAŹNIA: uruchamiamy wyobraźnię m.in. poprzez szereg ćwiczeń z nadawaniem przedmiotom i sytuacjom nowych znaczeń, ćwiczenia wyobraźni zmysłowej, ćwiczenia w orientacji przestrzennej, a przede wszystkim – różnego rodzaju improwizacje.
• GŁOS: w pracy nad głosem to przede wszystkim techniki emisji. Próbujemy odszukać naturalną siłę głosu. Działania z głosem rozdzielają się na pracę nad mówieniem i pracę nad śpiewem.
• RUCH: ruch jest bardzo istotną częścią pracy scenicznej – świadomości ciała, koordynacja, prawidłowe wykorzystanie energii organizmu.

Szanowni Państwo, będziemy wdzięczni za podzielenie się z nami swoimi przemyśleniami, dotyczącymi oferty zajęć dla grup zorganizowanych w SCEK, dlatego prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety. Jest ona jednocześnie podsumowaniem dotychczasowych warsztatów. Dziękujemy!

ANKIETA

 

Prowadzący

Katarzyna Podurgiel

Pedagog, animatorka kultury, reżyser teatrów lalkowych. Prowadzi warsztaty teatralne, reżyseruje autorskie spektakle lalkowe. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej. Była słuchaczką Szkoły Wokalnej I st. Agaty Wrońskiej. Otrzymała wiele nagród festiwalowych, w tym za reżyserię nurtu offowego. Współtwórca Fundacji Przystanek Twórczość. Kontakt: kpodurgiel@scek.pl