Melpomena w Szkolnej Ławce 2012 Wiosna

PROTOKÓŁ
z dnia 25 kwietnia 2012 roku
z przeglądu teatralnego Melpomena w Szkolnej Ławce, który odbył się w dniu 23 kwietnia 2012 roku
w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie.

Jury w składzie:
Wojciech Feliksiak – dyrektor SCEK, przewodniczący Jury
Bożena Robakowska – aktorka
Justyna Sobczyk – pedagog teatru (Instytut Teatralny)
Cezary Domagała – reżyser, Kierownik Artystyczny Sceny dla Dzieci
i Młodzieży w Teatrze Rampa
Tomasz Daszczuk – aktor, pedagog teatru

przyznało:
I NAGRODĘ dla zespołu: TEATR MAKADAMIA ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Emanuela Bułhaka w Warszawie
za spektakl pt.: „Kiedy będę dorosły”
II NAGRODĘ dla zespołu: WĘZEŁEK ze Szkoły Podstawowej nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie
za spektakl pt.: „Pod-Grzybek”
III NAGRODA – nie przyznano

JURY NIE PRZYZNAŁO WYRÓŻNIEŃ

DYPLOMY ZA UDZIAŁ W FINALE KONKURSU
dla zespołu: bez nazwy ze Szkoły Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie
dla zespołu: „TEATR BEZ NAZWY” ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339 w Warszawie
dla zespołu: „PSP 114” z Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 114 w Warszawie

DYPLOMY ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY
dla Pani Julii Kotarskiej-Rekosz, opiekuna zespołu TEATR MAKADAMIA ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Emanuela Bułhaka
dla Pani Teresy Cieślik, opiekuna zespołu WĘZEŁEK ze Szkoły Podstawowej nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie

NOMINACJĘ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TEATRÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH HECA 2012 W PŁOCKU
dla zespołu TEATR MAKADAMIA ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Emanuela Bułhaka w Warszawie

Wszystkie nagrodzone zespoły obok statuetek i dyplomów otrzymały
także nagrody rzeczowe (sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy).