Melpomena w Szkolnej Ławce 2014 Wiosna

MELPOMENA W SZKOLNEJ ŁAWCE
8 kwietnia 2014
We wtorek, 8 kwietnia, na Scenie Starej Prochowni SCEK odbył się Przegląd Dziecięcych Zespołów Teatralnych
„Melpomena w Szkolnej Ławce”.

Jurorzy konkursu nagrodzili:
I miejsce – statuetka SCEK oraz nagroda rzeczowa: Elation Opti TRI White x 2
dla zespołu: Teatr Muzyczny SCENA z Centrum Artystycznego SCENA w Warszawie, za spektakl pt.: „Magiczne kalosze”
II miejsce – statuetka SCEK oraz nagroda rzeczowa: ADJ Flat Par TRI18x x 2
dla zespołu: TEATRZYK 23 ze Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 23 w Warszawie za spektakl pt.: „Pudło”

Zespół AKWARELKI ze Szkoły Podstawowej nr 285 w Warszawie otrzymał dyplom za udział w finale konkursu.

Opiekunowie nagrodzonych zespołów zostali wyróżnieni dyplomami za szczególne osiągnięcia w dziedzinie edukacji
artystycznej dzieci i młodzieży.

BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY I GRATULUJEMY! DO ZOBACZENIA ZA ROK 