Musical “Plej Brodłej” w ramach “Poranków Muzycznych” – relacja