Muzyka i Obraz 2012

“Muzyka i obraz. Muzyczne impresje” 2012

Tematem konkursu były utwory twórców impresjonizmu w muzyce światowej. Za ojca tego kierunku uważa się francuskiego kompozytora Claude Debussy, którego 150 rocznica urodzin przypadała w tym roku. Zachęcamy do posłuchania utworów innych kompozytorów tego okresu, takich jak: Albert Roussel, Lili Boluanger, Manuel de Falla, Federick Delius, Ottorino Respighi, Karol Szymanowski.

Konkurs „Muzyka i obraz. Muzyczne impresje” zgromadził 459 prac wykonanych przez 388 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczestników zajęć w placówkach pozaszkolnych. Jury postanowiło przyznać 4 równorzędne nagrody, 4 wyróżnienia oraz wyróżnić 50 uczniów udziałem w wystawie.

Skład Jury:

 • Gabryella Miłowska Moląg – artysta malarz- przewodnicząca,
 • Kalina Downar Zapolska – architekt wnętrz,
 • Barbara Falender – artysta rzeźbiarz,
 • Dorota Wielkosielec – artystka w dziedzinie batiku,
 • Michał Moląg – artysta malarz,
 • Joanna Łabęcka – artysta plastyk,
 • Joanna Piątek – artysta plastyk

Nagrody:

 • Igor Domitrz – Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 w ZSI nr 62 im. Raoula Wallenberga,
 • Ewa Pszczoła – III Ogród Jordanowski,
 • Mateusz Jaskot – Gimnazjum nr 91 im. Stanisława Staszica,
 • Klaudia Krupa – Zespół Szkół Specjalnych nr 102.

Wyróżnienia:

 • Oskar Łubnicki – Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego
 • Maciej Woźniczak – Zespół Szkół Fototechnicznych,
 • Karina Kwilman – Zespół Szkół Specjalnych nr 90,
 • Karol Chudzik – Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego.