Muzyka i obraz 2014

Konkurs “Muzyka i obraz. Warszawo ma …”: 2014 zgromadził 181 prac wykonanych przez 177 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczestników zajęć
w placówkach pozaszkolnych. Jury przyznało 4 równorzędne nagrody, 4 wyróżnienia oraz wyróżnić 41 uczniów udziałem w wystawie.

“Warszawo ma…Tragedia Powstania Warszawskiego najpełniej została wyrażona w sztuce, przeważnie popularnej: w poezji, pieśniach i piosenkach, wreszcie w filmach i plastyce. Zarówno w utworach niosących nadzieję i krzepiących ducha walki, jak i tych, w których przyszło opłakiwać zagładę miasta, kiedy heroizm czynu zderzył się z niewyobrażalnym odczuciem tragedii. W dziełach, które powstały przed siedemdziesięciu laty, jak i tych, które próbowały zmierzyć się z dramatem historii już z perspektywy czasu przeszłego. W roku 2014 zaprasiliśmy młodych artystów do szukania inspiracji w piosenkach i pieśniach powstańczych. Opowiadają o bohaterstwie, walce, przyjaźni, miłości, o bólu i cierpieniu, nieraz pełne humoru i pogody ducha, przepełnione nadzieją i wiarą. Niech muzyka wprowadzi Was w ten klimat.

Jury obradowało w składzie:

  • Dorota Wielkosielec – artysta w dziedzinie batiku – przewodnicząca
  • Gabryella Miłowska – Moląg – artysta malarz
  • Marzenna Guzowska – historyk sztuki
  • Joanna Łabęcka – artysta plastyk
  • Joanna Piątek – artysta plastyk