Muzyka i obraz 2016

Konkurs „Muzyka i Obraz” 2016 nosił tytuł „Kolory mojej Ojczyzny”. Inspiracją dla tworzenia prac plastycznych były polskie pieśni patriotyczne. Różnorodność tych utworów związana jest nierozerwalnie z bogatą historią naszego kraju na przestrzeni wieków.

Pieśni patriotyczne obejmują: pieśni hymniczne np. pierwsza z nich „Bogurodzica” śpiewana na polach Grunwaldu, „Rota” czy „Mazurek Dąbrowskiego” wykonywany do dziś podczas ważnych uroczystości; pieśni zaborów – pieśni powstańcze; pieśni z okresu I wojny światowej, w tym pieśni Legionów Polskich np. „Szara piechota”, „Ułani ułani”; pieśni z okresu II wojny światowej np. „A jeśli będzie wiosna”, „Czerwone maki na Monte Cassino”, „Deszcz jesienny deszcz”, „Warszawskie dzieci”; pieśni nawiązujące do lat 80-tych XX wieku z czasów Solidarności np. „Żeby Polska była Polską” Jana Pietrzaka lub „Mury” Jacka Kaczmarskiego. Przy okazji tego konkursu wsłuchując się w teksty pieśni uczestnicy mieli okazję sięgnąć do historii, a wyobraźnia i wrażliwość zaowocowały ciekawymi rozwiązaniami plastycznymi.

Konkurs zgromadził 146 prac wykonanych przez 138 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczestników zajęć w placówkach pozaszkolnych.
Jury postanowiło przyznało 7 równorzędnych nagród, 7 wyróżnień oraz wyróżniło 52 uczniów udziałem w wystawie.

Skład Jury:

  • Joanna Piątek – artysta plastyk – przewodnicząca
  • Dorota Wielkosielec – artysta w dziedzinie batiku
  • Marzenna Guzowska – historyk sztuki
  • Joanna Łabęcka – artysta plastyk.