Monika Orzoł

Absolwentka filologii polskiej ze specjalizacją „media i PR” oraz studiów podyplomowych z historii sztuki na Uniwersytecie Gdańskim. Współautorka artykułów dotyczących funkcjonowania i działalności kulturalnej nowoczesnych instytucji bibliotecznych. Zainteresowania związane z literaturą, muzyką i wszelkimi formami ekspresji twórczej łączy z pracą w Dziale Organizacji SCEK.

W porozumieniu z Działem Sztuk Wizualnych koordynuje pracę Galerii Abakus, Galerii Stara Prochownia oraz Galerii Kazamaty. Jest koordynatorką organizacyjną Kursu Wiedzy o Sztuce Współczesnej, a także cyklicznych konkursów plastycznych dla dzieci i młodzieży: Obraz mojej Warszawy, Muzyka i Obraz oraz Promocja Talentów.