Monika Orzoł

Absolwentka filologii polskiej ze specjalizacją „media i PR” oraz studiów podyplomowych z historii sztuki na Uniwersytecie Gdańskim. Współautorka artykułów dotyczących funkcjonowania i działalności kulturalnej nowoczesnych instytucji bibliotecznych. Zainteresowania związane z literaturą, muzyką i wszelkimi formami ekspresji twórczej łączy z pracą w Dziale Organizacji SCEK.