Zofia Kowalczyk

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunku Artes Liberales, gościnnie studiowała również Sociolingwistykę na Tbilisi State University. Badaczka i autorka artykułów o wpływie halnego na zachowania samobójcze w powiecie tatrzańskim. Naukowo zainteresowana filmem i terenami byłej Jugosławii. Od dawna związana z teatrem i wydarzeniami kulturalnymi. Swoje doświadczenia artystyczne i naukowe wykorzystuje w Dziale Organizacji SCEK.

Koordynatorka organizacyjna Sceny Młodych, Warszawskiego Festiwalu Wokalnego i konkursu dla młodych dokumentalistów Mój busz po polsku, współkoordynatorka Festiwalu Sztuka Działa.