O projekcie Tryptyk

Chcieliśmy zaproponować uczestnikom naszego projektu super moc interwencji w przestrzeń codzienności, możliwość zarejestrowania tego działania i upublicznienia rezultatów. 

Widzieliśmy potrzebę pobudzenia młodych ludzi do kreatywnych działań w którym wykorzystaliby swoje pasje i zainteresowania, połączyli siły, zadziałali jako kolektyw. Tą metodą pracy chcieliśmy pokazać im – uczestnikom oraz odbiorcom, że mogą wpływać na bezpośrednie otoczenie.  Finał projektu postanowiliśmy wyznaczyć na NOC MUZEÓW, w symboliczny sposób podnosząc rangę naszych działań (uczestnik jako artysta, współtwórca wielkiego wydarzenia, wernisaż w tym wyjątkowym dniu mógł stanowić dobry punkt wyjścia do dalszej eksploracji udostępnianych zbiorów wraz z grupą znajomych – świadomych odbiorców kultury).

Jaką przestrzeń zaproponować, aby działania były atrakcyjne?

Jaką metodą pracować?

Jak zrobić ten projekt? Z kim nawiązać współpracę? Gdzie znaleźć uczestników?

Autorzy:
Martyna Skrednów
Kulturoznawczyni, animatorka, trenerka. Działa w sektorze publicznym i pozarządowym na rzecz upowszechniania kultury i edukacji pozaformalnej, Autorka, realizatorka oraz koordynatorka programów i projektów edukacyjnych oraz artystycznych. Związana ze Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej. Trenerka Family-Lab Polska, doświadczona towarzyska dzieci i młodzieży, pracuje w nurcie wolnej edukacji, rodzicielstwa przez zabawę, porozumienia bez przemocy. Ukończyła Kurs Techniki Terapii Tańcem i Ruchem IBA, IV edycję szkolenia „Rodzicielstwo bliskości dla profesjonalistów”, kurs mindfulness b-fundamenty dla pedagogów. Współautorka kreatywnego zeszytu edukacyjnego dla dzieci w wieku 4-7 lat “Otwórz oczy na dźwięk z Bugim”, wydanego w 2020 roku, bedącego uzupełnieniem podstawy programowej placówek działających w obszarze edukacji alternatywnej. Pomysłodawczyni, koordynatorka i prowadząca warsztaty w ramach Projektów Port Prochownia edycje: 2017 „Rzeka Wisła”, 2018 „Prawa Kobiet”, 2019 „Planeta Człowiek”, 2022 „ Niewerbalne Miasto”, 2023 „Tryptyk”, który jest odpowiedzią na zainteresowanie młodzieży interwencjami w przestrzeń publiczną, z użyciem sztuki jako narzędzia.
Tomasz Daszczuk
Aktor, reżyser, pedagog teatru, absolwent Wydziału Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży przy Wrocławskiej PWST, aktor z dyplomem ZASP dla twórców teatrów alternatywnych. Wykładowca reżyserii w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W Stowarzyszeniu Pedagogów Teatru współtworzył wielokrotnie projekty i prowadzi warsztaty w projektach „Kierunek Teatr”, „Teatralne Spięcie”, „Teatr CTRL+V”. Od 2006 roku związany ze Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej. Współtwórca Festiwalu SZTUKA DZIAŁA w Starej Prochowni SCEK. Współorganizator i wieloletni obserwator (juror) Warszawskiego Festiwalu Teatralnego Młodych. Członek formacji Kabaretus Fraszka. Współorganizator obozów teatralnych, warsztatów dla nauczycieli, pomysłodawca eksperymentalnych projektów edukacyjnych.