Obraz Mojej Warszawy 2010

Inspiracją do pracy mógł być dowolnie wybrany fragment naszego miasta, konkretny budynek, park, plac, ulica czy podwórko.

Uczestnicy konkursu korzystali z różnorodnych technik: graficznych, rysunkowych, malarskich do przekazania klimatu wybranego miejsca w Warszawie lub prezentowali własną wizji.

Jury postanowiło przyznać 5 równorzędnych nagród, 5 wyróżnień oraz 9 wyróżnień specjalnych i 56 wyróżnień udziałem w wystawie.