Obraz Mojej Warszawy 2011

Konkurs „Obraz mojej Warszawy” 2011 zgromadził 568 prac wykonanych przez 534 uczniów. Jury postanowiło przyznać 7 równorzędnych nagród, 6 wyróżnień oraz wyróżnić 82 uczniów udziałem w wystawie.

Skład Jury:

  • Gabryella Miłowska Moląg – artysta malarz- przewodnicząca
  • Kalina Downar Zapolska – architekt wnętrz
  • Ewa Kunkiewicz – artysta malarz
  • Dorota Wielkosielec – artystka w dziedzinie batiku
  • Joanna Łabęcka – artysta plastyk
  • Joanna Piątek – artysta plastyk